Poate fi foarte primejdios a face theologie fară o experienţă existenţială a vieţii în duhul lui Hristos

Cuvinte duhovnicești

Poate fi foarte primejdios a face theologie fară o experienţă existenţială a vieţii în duhul lui Hristos

    • Poate fi foarte primejdios a face theologie fară o experienţă existenţială a vieţii în duhul lui Hristos
      Foto: Ştefan Cojocariu

      Foto: Ştefan Cojocariu

Ştiinţa theologică predată în şcoli, şi care a devenit o specialitate intelectuală deschisă tuturor, nu duce la cunoaş­terea lui Dumnezeu. Cunoaşterea lui Dumnezeu vine de la viaţa în Dumnezeu ce se naşte în străfundul inimii.

Rugăciunea curată nu se dă celor ce studiază mult. În acest sens, calea ştiinţei theologice nu este prea lucrătoare, şi rareori poate duce la rugăciunea curată.

Theologia, de-Dumnezeu-cuvântarea, este starea duhu­lui sub înrâurirea harului dumnezeiesc. Iată în ce constă deo­sebirea între theologie şi filosofie, între adevărata theologie şi theologia intelectuală. Dacă o astfel de însuflare va atinge inima voastră, ea nu va avea sfârşit pe pământ. Ea este ne­sfârşită, căci într’însa se află începutul vieţii vecinice. Chiar dacă alcătuirea voastră trupească se va risipi, această însufla­re va trăi în voi cu putere.

Dumnezeu poate atinge duhul omului spre a-i da într’o clipită cunoaşterea de sine. Este o mare deosebire între aceas­tă cunoaştere şi cea dobândită în institutele theologice. Poate fi un lucru foarte primejdios a face theologie fară a avea o experienţă existenţială a vieţii în duhul lui Hristos. Într’ade­văr, riscul este de a studia theologia mai cu seamă în formele sale apofatice, ca pe o filosofie şi o poezie. Riscăm să adop­tăm o atitudine falsă, să ne credem superiori, iar aceasta este destul pentru a se pierde. Alta este însuflarea pe care trebuie să o căutăm în viaţa în Hristos.

Ştiinţa theologică predată în şcoli, şi care a devenit o specialitate intelectuală deschisă tuturor, nu duce la cunoaş­terea lui Dumnezeu. Cunoaşterea lui Dumnezeu vine de la viaţa în Dumnezeu ce se naşte în străfundul inimii.

Putem cădea pradă unei aberaţii duhovniceşti, faptul de a aprecia ceea ce aduce ştiinţa theologică mai mult decât sfinţenia vieţii.

(Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață și din duh, traducere de Ierom. Rafail Noica, Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, p. 39)