„Întru neputințe se desăvârșește puterea lui Hristos”

Cuvinte duhovnicești

„Întru neputințe se desăvârșește puterea lui Hristos”

    • lumânare aprinsă
      „Întru neputințe se desăvârșește puterea lui Hristos” / Foto: Constantin Comici

      „Întru neputințe se desăvârșește puterea lui Hristos” / Foto: Constantin Comici

În stările triste ale sufletului obișnuiește să înflorească harul Duhului. „Că a răsărit celor drepți lumină în întuneric.” Să ținem numai îndrăznirea și lauda nădejdii tare până la sfârșit.

Vrăjmașii se răzbună pe purtarea și râvna ta pălmuindu-ți sufletul cu încercări felurite și negrăite.

Dar din necazurile multe și nespuse ți se împletește cununa, și „întru neputințe se desăvârșește puterea lui Hristos” (II Corinteni 12, 9);

Și în stările triste ale sufletului obișnuiește să înflorească harul Duhului. „Că a răsărit celor drepți lumină în întuneric.” Să ținem numai îndrăznirea și lauda nădejdii tare până la sfârșit.

(Sfântul Ioan Carpatiul, Capete de mângâiere, cap. 19, în Filocalia, vol. IX p. 130)