Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei

Cuvinte duhovnicești

Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei

    • tineri pe vârf de munte
      Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei / Foto: Valentina Bîrgăoanu

      Preocu­parea de sine, prima etapă în dezvoltarea mândriei / Foto: Valentina Bîrgăoanu

Această formă de egocentrism este foarte proprie tinere­ții, deși se întâlnește și la vârsta adultă.

Vom încerca să punem în evidență etapele principale ale dezvoltării mândriei, pornind de la ușoara mulțumire de sine, până la extrema în­tunecare a sufletului și pierzarea deplină.

La început este vorba doar despre o preocu­pare de sine aproape normală, însoțită de o bu­nă dispoziție care se transformă adeseori în ușu­rătate. Omule mulțumit de sine, deseori hoho­tește, fluieră, fredonează, pocnește din degete. Îi place să pară original, să uimească cu tot felul de paradoxuri, să facă spirite; manifestă gusturi aparte, este capricios la mâncare. Dă cu plăcere sfaturi și se amestecă „prietenește” în treburile altora; își dă în vileag, fără să vrea, excepționa­lul interes față de sine însuși prin fraze de genul: „stați să vă spun eu”, „nu, eu știu mai bine”, „am obiceiul să...”, „de regulă, eu...” (sau, cum găsim la Turgheniev, „am obiceiul să prefer”...).

Vorbind despre necazul altuia, vorbesc, fără să-și dea seama, tot despre sine: „Am fost atât de zguduită, că până acum nu-mi pot reveni”. Totodată, enorma dependență de aprobarea altora, în funcție de care cel cu pricina ba „înflorește”, ba „se ofilește” și „se acrește”. În general, însă, în sta­diul acesta dispoziția rămâne luminoasă. Această formă de egocentrism este foarte proprie tinere­ții, deși se întâlnește și la vârsta adultă.

Ferice de omul care în stadiul acesta dă de griji serioase, mai ales pentru alții (prin căsăto­rie, familie), de muncă, de efort, sau pe care ajunge să-l fascineze calea religioasă și care, atras de frumusețea nevoinței duhovnicești, își vede să­răcia și începe să dorească ajutorul harului! Da­că nu se întâmplă lucrul acesta, boala se dezvoltă în continuare.

(Preotul Aleksandr Elceaninov, Cum să biruim mândria, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2010, pp. 54-55)

Citește și:

Flecăreala: al doilea pas în dezvoltarea mândriei

Patima de a comanda – o altă etapă în dezvoltarea mândriei

Mania grandorii și mania persecuției – etapa a patra în dezvoltarea mândriei

Citește despre: