Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc

Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc

Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc

Născut în 1962, Cătălin Turliuc este istoric, absolvent și doctor al Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

În prezent este cercetător gr. I și șef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, precum și profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza”. A publicat în țară și străinătate 18 cărți, manuale și cursuri, a coordonat 14 volume și este coautor și colaborator la peste 80 de volume.

De asemenea, a publicat peste 50 de studii în reviste de prestigiu și peste 350 de articole în diverse reviste și jurnale. Are o prezență publică constantă la posturile de radio și televiziune. A fost visiting professor la Oxford University (1992), University of Illinois at Urbana...

+  vezi mai mult

Născut în 1962, Cătălin Turliuc este istoric, absolvent și doctor al Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

În prezent este cercetător gr. I și șef de departament la Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, precum și profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza”. A publicat în țară și străinătate 18 cărți, manuale și cursuri, a coordonat 14 volume și este coautor și colaborator la peste 80 de volume.

De asemenea, a publicat peste 50 de studii în reviste de prestigiu și peste 350 de articole în diverse reviste și jurnale. Are o prezență publică constantă la posturile de radio și televiziune. A fost visiting professor la Oxford University (1992), University of Illinois at Urbana Champaign (1995), Universitatea de Stat a Moldovei (2001) ș.a. A beneficiat de granturi și stagii de cercetare și specializare în Marea Britanie, SUA, Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Israel, Finlanda, China etc. A participat la peste 60 de congrese, forumuri și conferințe internaționale organizate în afara țării.

A condus și a participat în calitate de membru în peste 20 de granturi naționale și internaționale. Este membru în numeroase asociații profesionale, consilii științifice ale unor instituții de cultură și în colectivele de redacție a mai multor publicații culturale și de specialitate.

A primit numeroase premii, medalii și distincții în țară și străinătate, inclusiv Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române. A fost ales și a ocupat poziții de demnitate publică. Preocupările sale științifice includ studiile cu privire la naționalism și etnicitate, istorie modernă și contemporană, procesul modernizării, istoria dreptului și istoria construcției europene, teoria și istoria relațiilor internaționale.

-  vezi mai puțin

Protosinghelul Nicodim Măndiță

Protosinghelul Nicodim Măndiţă a fost un iscusit apărător al Ortodoxiei şi un călugăr misionar fără egal în monahismul nostru contemporan.