Rugăciunea lui Iisus este desăvârșită

Cuvinte duhovnicești

Rugăciunea lui Iisus este desăvârșită

    • Rugăciunea lui Iisus este desăvârșită
      Foto: doxologia.ro

      Foto: doxologia.ro

Această rugăciune cere trezvie, înfrânare, îndepărtarea de lume, calmul sufletesc şi lipsirea de griji.

Această cale a rugăciunii duce mai repede spre mântuire, decât cea a psalmilor, canoanelor ori rugăciunilor obişnuite pentru cărturari. Precum este bărbatul desăvârşit pe lângă un adolescent, tot aşa şi această rugăciune este pe lângă cuvintele scrise de cărturar, adică pe lângă o rugăciune, scrisă în mod artificial.

Rugăciunea cu mintea şi din inimă este pentru acei propăşiţi; pentru cei mijlocii este cântarea, adică obişnuita cântare bisericească, iar pentru începători este nevoie de ascultare şi trudă. Această rugăciune cere trezvie, înfrânare, îndepărtarea de lume, calmul sufletesc şi lipsirea de griji. Astfel creşte şi se întăreşte rugăciunea adevărată. Dacă cineva nu va îndeplini aceste cerinţe, acela nu va putea păstra rugăciunea neîntreruptă.

(Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ, Crinii țarinei sau Flori preafrumoase adunate pe scurt din Dumnezeiasca Scriptură, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, 1995, p. 27)