Să ne ocrotim unul pe celălalt!

Cuvinte duhovnicești

Să ne ocrotim unul pe celălalt!

    • tineri îmbrățișați
      Să ne ocrotim unul pe celălalt! / Foto: Oana Nechifor

      Să ne ocrotim unul pe celălalt! / Foto: Oana Nechifor

Avem pilda Sfântului Ioanichie cel Mare. El a fost ostaș vreme de 20 de ani. A săvârșit multe minuni și în toate războaiele a biruit, nefiind niciodată învins. Nu s-a gândit niciodată la viața sa, ci și-a pus întotdeauna viața pentru aproapele său.

Noi trebuie să ne ocrotim unul pe celălalt, pentru că suntem frați, mai cu seamă acei care sunt de aceeași credință. Avem pilda Sfântului Ioanichie cel Mare. El a fost ostaș vreme de 20 de ani. A săvârșit multe minuni și în toate războaiele a biruit, nefiind niciodată învins. Nu s-a gândit niciodată la viața sa, ci și-a pus întotdeauna viața pentru aproapele său.

Și Dumnezeu l-a ocrotit, iar mai târziu ca monah, a fost mare luminător și făcător de minuni. Astfel de ostași au fost mulți. Regele David, spune: „Bine este celui ce nu se sălășluiește în păcat!”. Dreptul nu va acționa în interesul său, ci pentru viața aproapelui său.

(Starețul Tadei de la Mănăstirea VitovnițaCum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Editura Predania, București, 2010, p. 15)