Sărbătoarea icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț

În ziua hramului, la revărsatul zorilor, cerul, luminat de un soare strălucitor, a prevestit măreția sărbătorii, dar și lumina credinței mulțimilor de pelerini care, încă de dimineață, au venit să-i mulțumească Împărătesei celei preabune pentru multele binefaceri primite.

Din anul 2018, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a trecut în calendar proslăvirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, numită „Îndrumătoarea”, ziua de 9 iulie a devenit pentru marea lavră a Neamțului zi de hram. În această zi, obștii monahilor se alătură mulțime de popor pentru a cinsti icoana Născătoarei de Dumnezeu, proteguitoare nu doar a vestitei lavre, ctitoria Mușatinilor, ci a întreg ținutului nemțean.

Din 1429, de când a fost adusă la Mănăstirea Neamț, sfânta icoană a vegheat multiseculara chinovie, așa după cum ne-o confirmă multele mărturii și minuni tăinuite în cronici și colb de pisanii, în foșnet de strai voievodal și-n omofor învechit în mierea harului dumnezeiesc. Vlădici și clerici, voievozi și dregători, monahi și mulțime de credincioși şi-au îngemănat rugăciunile în bune nădejdi prin mijlocirile Născătoarei de Dumnezeu care, de șase veacuri, a devenit „Îndrumătoarea” poporului lui Dumnezeu din binecuvântata Moldovă.

Sărbătoarea închinată sfintei icoane de la Mănăstirea Neamț a început în ajun cu slujba de Priveghere. Cete de pelerini veniți de departe sau de aproape s-au rugat alături de soborul mănăstirii condus de starețul chinoviei, Arhimandritul Benedict Sauciuc, la care s-au adăugat și alți clerici sosiți să aducă preacinstire Maicii Domnului – descoperind lumina lină a întâlnirii cu Hristos prin cântările de la slujba Vecerniei, Litiei și Utreniei săvârșite sub privirile ocrotitoare ale Preacuratei Maici, revărsate cu îmbelșugare din sfânta sa icoană.  

În ziua hramului, la revărsatul zorilor, cerul, luminat de un soare strălucitor, a prevestit măreția sărbătorii, dar și lumina credinței mulțimilor de pelerini care, încă de dimineață, au venit să-i mulțumească Împărătesei celei preabune pentru multele binefaceri primite. La un moment dat, vestitul dangăt al secularelor clopote ale lavrei spintecau ritmat tihna văzduhului, vestind intrarea în biserică a ierarhului. Și în acest an, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, a venit la Mănăstirea Neamț ca să o preacinstească pe maica Arhiereului Veșnic, Hristos Dumnezeu. După îndătinata închinare și înveșmântare, soborul de preoți și diaconi condus de către Preasfințitul Părinte Calinic, purtând în procesiune Sfânta Icoană a Maicii Domnului, s-a îndreptat către locul special amenajat și frumos împodobit cu flori din curtea interioară a mănăstirii, unde s-a desfășurat întreg programul liturgic al sărbătorii.

Sub mângâierile calde ale „Îndrumătoarei” din cinstita icoană, Preasfințitul Părinte Calinic a oficiat dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. La timpul potrivit, ierarhul a săvârșit și hirotonia întru diacon a tânărului teolog Constantin-Alexandru Hurdubai. Omilia zilei a rostit-o Protos. conf. dr. Justinian Cârstoiu, profesor la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, care a prezentat succint istoria multiseculară a icoanei făcătoarei de minuni de la Mănăstirea Neamț.  

După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, a urmat citirea Acatistului Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț, la finele căruia ierarhul, îngenuncheat în fața icoanei, a rostit cu glas pătrunzător rugăciunea către Maica Domnului: „Arată-ți milele tale, primind cererile cele de folos ale robilor tăi; depărtează de la noi robia păcatelor, izbăvește-ne e noi de toată vătămarea cea trupească și sufletească și fii mijlocitoare pentru mântuirea noastră...”.

După citirea rugăciunilor de dezlegare, Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul a transmis celor prezenți binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, apoi a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța cinstirii icoanelor Fecioarei Maria, prin care ea își revarsă necontenit binefacerile către cei ce o proslăvesc. Preasfinția Sa a amintit de noianul de minuni pe care Maica Domnului, prin icoanele ei, le-a săvârșit în viața multor obști monahale, cum sunt cele de la Neamț, Agapia, Hadâmbu și din multe alte biserici, dar și asupra poporului evlavios, ce necontenit aleargă la ajutorul și mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care este „tot ceea ce au putut oamenii să dea mai bun Creatorului lor; în Maica Domnului, vasul sfințeniei, s-a realizat acea „logodire” a celor două firi – dumnezeiască şi omenească –, în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat”. La final, ierarhul a îndemnat poporul să își pună încrederea deplină în Născătoarea de Dumnezeu „care a fost binecuvântată de Dumnezeu cu o demnitate neînchipuită”.

Părintele stareț al Mănăstirii Neamț, Arhim. Benedict Sauciuc, a mulțumit, în încheiere, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru binecuvântarea transmisă și Preasfințitului Părinte Calinic pentru statornica dragoste arătată chinoviei Neamțului și, mai cu seamă, Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, proteguitoarea de șase secole a ctitoriei Mușatinilor. Cârmuitorul obștii monahale nemțene a mulțumit, apoi, autorităților locale și județene prezente la sărbătoarea mănăstirii, tuturor slujitorilor, dar și poporului credincios, care a înfrumusețat cu prezența, cu rugăciunea și cu dragostea sa ziua proslăvirii sfintei icoane a Maicii Domnului de la Neamț.

Sărbătoarea s-a încheiat cu tradiționala procesiune cu Sfânta Icoană, purtată de soborul slujitorilor, condus de către Preasfințitul Părinte Calinic în jurul măreței catedrale ștefaniene, cu popasuri de litanii și ectenii, după care neprețuitul odor al Mănăstirii Neamț a fost reașezat în biserică de unde, cu aceeași mărinimie, își revarsă binecuvântările asupra tuturor celor ce ajung la Mănăstirea Neamț, rugându-i-se astfel: „Bucură-te, ceea ce ai pus în icoana Ta darul facerii de minuni/ Bucură-te Maica Domnului, Îndrumătoarea cea slăvită!”.

De la același autor

Ultimele din categorie