Şcoală de vară în asistenţă socială la Mănăstirea Hadâmbu, eveniment aflat la cea de-a doua ediţie

4 Septembrie 2019 23:40 Arhiepiscopia Iaşilor

La Mănăstirea Hadâmbu, întemeiată de boierul grec Iani Hadâmbul la 1659, din comuna Mironeasa, județul Iași, cunoscută în rândul credincioșilor creștini mai ales pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului care atrage constant pelerini de pretutindeni, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Școlii de Vară în Asistență Socială, cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor și cu implicarea Sucursalei Teritoriale Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România – CNASR, Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Asociației Studenților și Absovenților de Teologie Ortodoxă – Asistență Socială Iași, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – DGASPC, Editurii LUMEN, Asociației „Aproape de oameni” – ADO și Mănăstirii Hadâmbu.

În ultimele zile de vară ale lunii august 2019, asistenți sociali din regiunea Moldovei, lectori și experți în asistență socială, specialiști din instituții publice și organizații neguvernamentale, oaspeți din Regiunea Vinnița din Ucraina care au venit în schimb de bune practici la D.G.A.S.P.C. Iași, studenți și voluntari, s-au reunit departe de zbuciumul și aglomerația urbană, urmând drumul șerpuit care străbate dealurile Hadâmbului spre istorica mănăstire, care pare suspendată undeva între cer și pământ și care găzduiește printre multe bucurii duhovnicești și Așezământul Social „Sf. Iosif cel Milostiv – Naniescu”, unde s-au ținut lucrările științifice ale acestei școli de vară și unde am fost găzduiți cu toții – lectori, auditori și organizatori.

Prima zi a debutat cu un cuvânt de deschidere din partea organizatorilor și partenerilor celei de-a doua ediții a Școlii de Vară în Asistență Socială.

Dr. Roxana Necula - președintele Sucursalei Teritoriale Iași a C.N.A.S.R., șeful Centrului de Servicii Sociale de Îngrijire și Asistență pentru Victime din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a mulțumit organizatorilor, partenerilor și participanților la acest eveniment socioprofesional, a menționat eforturile care au fost întreprinse pentru ca această școală de vară să devină o tradiție în seria de manifestări organizată de C.N.A.S.R. Iași, precum și contribuțiile lectorilor care au pregătit prezentări și lucrări științifice și/sau profesionale relevante pentru activitatea asistenților sociali. De asemenea, s-a precizat faptul că, această ediție a școalii de vară a reunit peste 80 de asistenți sociali și specialiști din domeniul social din județele Iași, Botoșani, Neamț, Vaslui, Bacău și Galați fiind practic reprezentate aproape toate sucursalele teritoriale ale C.N.A.S.R. din Moldova. Toți participanții au primit pe lângă mapa cu materiale și cărți de la Editura LUMEN, oferite prin amabilitatea prof. univ. dr. Antonio Sandu, directorul editurii și profesor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În continuare, maica lector. univ. dr. Polixenia Nistor, președinte al Asociației Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă Asistență Socială din Iași și lector doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a adus în atenție rolul benefic al dialogului dintre specialiștii din domeniul psihosocial, influența pozitivă a practicienilor și a experienței lor asupra studenților de la asistență socială, dar și rolul parteneriatului dintre Biserică și instituțiile Statului în sprijinul aproapelui. Deasemenea, maica Polixenia a mulțumit Părintelui arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pentru binecuvântare și găzduirea participanților în clădirea nou construită a Așezământului Social „Sf. Iosif cel Milostiv – Naniescu”. Prin implicarea sa în tot ceea ce a însemnat muncă de organizare (cazare, activități, masă), maica Polixenia a vegheat în chip văzut și nevăzut ca asistenții sociali și studenții de la asistență socială să fructifice cunoștințele și competențele transmise pe parcursul școlii de vară și să se bucure de comorile duhovnicești ale Mănăstirii Hadâmbu: ansamblul istoric al mănăstirii care găzduiește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului în Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, muzeul de obiecte religioase, parcul „Bucuria copiilor”, slujbele rânduite peste zi și ținute în biserica nouă a mănăstirii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, turnul clopotniță, stăreția, împrejurimile deosebit de pitorești cu livezi, fânețe și păduri.

Cuvântul de deschidere a fost finalizat cu intervenția dr. Niculina Karacsony, director adjunct la D.G.A.S.P.C. Iași, membru în Departamentul de Deontologie Profesională al C.N.A.S.R. Iași și profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domnia sa a condus un grup de asistenți sociali de la instituția de profil din regiunea Vinnița din Ucraina care au venit într-o vizită de lucru și schimb de experiență la Consiliul Județean Iași și D.G.A.S.P.C. Iași.

Programul primei zile a școlii de vară a continuat cu intervenții în plen. Prima intervenție cu tema „Rolul întreprinderilor sociale în dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate” a fost susținută de asistent social principal Manuela Iftimoaei, director de programe la Fundația „Alături de Voi” România și membru al Departamentului de Strategie și Dezvoltare Profesională al C.N.A.S.R. Iași. Domnia sa a vorbit despre rolul structurilor de economie socială în integrarea în muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile, despre oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor sociale prin Programul Operațional Capital Uman, exemplificând cu modelul dezvoltat de Fundația A.D.V. România și proiectele în curs de implementare pentru următorii trei ani, cu scopul sprijinirii înființării unui număr de 42 de întreprinderi sociale la nivelul regiunii Nord-Est și la nivel național.

Ținând cont că școala de vară a reunit profesioniști în domeniul serviciilor sociale din toată regiunea Moldovei, sociolog drd. Irina-Cecilia Ignat de la Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași a invitat participanții să se implice într-o serie de exerciții de cunoaștere interpersonală și dezvoltare personală cu scopul facilitării unei atmosfere lucrative și antrenante printre cei peste 80 de participanți înscriși în calitate de auditori și/sau lectori. Marea provocare la care au fost supuși asistenții sociali a fost aportul creativ pentru a compune poezia-simbol a școlii de vară. Spre bucuria și în aplauzele tuturor, Irina-Cecilia Ignat a recitat rezultatul muncii de creație colectivă a asistenților sociali.

Prima zi s-a încheiat cu participarea la o scenetă de vară „Dreptatea completă”, inspirată din pilda Mariei-Magdalena, pusă în operă sub îndrumarea doamnei Margareta Herţanu – psiholog principal în psihologie clinică şi preşedintele Asociaţiei Pro Roma.

În jurul focului de tabără, câțiva cercetași din cadrul Organizației Naționale Cercetașii României – Centrul Local „Aproape de Oameni” Iași – A.D.O. și participanții s-au reunit și, acompaniați de o chitară clasică, au cântat cântece folc arhicunoscute. Cei care nu au fost răpuși de oboseala unei zile toride de vară ce a inclus și deplasarea de la localitățile de domiciliu la mănăstire, au decis să participe la slujba de la miezul nopții ținută de monahi în biserica nouă a mănăstirii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Prin urmare, programul s-a încheiat după ora 1 și a fost reluat a doua zi de dimineață, începând cu slujbele Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile 1, 3, 6, Sfânta Liturghie, și Trisaghionul celor adormiţi.

A doua zi de lucru a școlii de vară a continuat cu intervenții în plen care au constat în prezentarea unor lucrări științifice, proiecte de cercetare și modele de bună practică în asistența socială. Doamna conf. univ. dr. Maria-Marinela Mihăilă de la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a prezentat cercetarea cu tema „Resurse cultural-religioase privitoare la protecția familiei în context european”. Rezultatele cercetării sunt cuprinse în lucrarea „Efectele secularizării asupra relației părinți-copii. Studiu de caz: municipiul Iași”, publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 2016. Prezentarea s-a centrat pe identificarea ariilor problematice specifice familiei contemporane, definirea și descrierea aspectelor psiho-socio-culturale care structurează diada filiație-parentalitate, precum și pe descrierea formelor de manifestare a parentalității. Apoi, a fost abordată problematica tradiției creștine în contextul postmodernității și scenariile alternative ale secularizării. În acest context, s-a discutat despre „depășirea religiosului”, „proliferarea religiosului”, respingerea religiosului – nihilismul și teologia postmodernă, sacralizarea și revalorizarea paradigmei secularizării. Doamna conferențiar Maria-Marinela Mihăilă a concluzionat cu o discuție despre controlul parental și variabilele de interes pentru rezultatele cercetării, precum și despre revigorarea parentalității și resursele socio-culturale și religioase implicate în acest proces.

Seria de intervenții a continuat cu prezentarea având ca temă „Procedura: între solicitare legislativă și instrument de real ajutor într-o organizație” realizată de inspector principal Adriana Ciacâru, coordonator al Compartimentului Corp Control și Managementul Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași. Deși această tema este una tehnico-birocratică, care face parte din problematica controlului intern managerial care se referă la standardizarea activităților dintr-o instituție sub formare unor proceduri de lucru, Adriana Ciacâru a reușit o prezentare prietenoasă care a suscitat interesul profesioniștilor în servicii sociale, exprimat și prin multitudinea de întrebări și discuții generate.

Problematica asistenței sociale din spitale a făcut obiectul prezentării cu tema „Asistentul social clinican: implicații practice și provocări profesionale actuale”, având ca autor pe lect. univ. dr. Oana-Lăcrămioara Bădărău de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației şi Asistență Socială și asistent social în cadrul Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Domnia sa a vorbit despre dimenisiunile asistenței sociale clinice, rolul asistentului social clinician, colaborarea cadre medicale – asistenți sociali în cadrul spitalelor, „cazul social” așa cum este perceput de profesioniștii în asistența socială vs. medicii curanți, problemele legate de rolul și statutul asistentului social din sistemul sanitar românesc.

Problematica Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și relevanța obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru asistența socială a făcut obiectul unei prezentări ilustrată cu date statistice relevante la nivel național, regional și județean susținută de dr. Ciprian Iftimoaei, membru al Departamentului de Cercetare al C.N.A.S.R. Iași, profesor asociat la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și expert pe dezvoltare durabilă al Cross-Border Cooperation for Romania and Republic of Moldova – Iași Office. Domnia sa este și director adjunct al Direcției Județene de Statistică din Iași, având preocupări în domeniul statisticii sociale, demografiei și forței de muncă. Din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale Agendei 2030, mai bine de jumătate constituie o preocupare pentru asistenții sociali: ODD 1-„fără sărăcie”, ODD2-„foamete zero”, ODD3-„sănătate și bunăstare”, ODD4-„educație de calitate”, ODD5-„egalitate de gen”, ODD6-„apă curată și sanitație”, ODD8-„muncă decentă și creștere economică”, ODD10-„inegalități reduse”, ODD11-„orașe și comunități durabile”, ODD16-„pace, justiție și instituții puternice”, ODD17-„parteneriate pentru dezvoltare durabilă”.

Spre final, Atena Gaspar, președintele Asociației AFECT, a prezentat tema „Fundamentul relațiilor intergeneraționale. Respect – Reciprocitate – Reziliență”, care a sintetizat activitățile și rezultatele obținute în cadrul asociației pe care o conduce și care include în sfera de preocupări problemele persoanelor vârstnice.

Finalul școlii de vară a aparținut coordonatorilor acestui eveniment socioprofesional și științific – profesor asociat dr. Roxana Necula și lect. univ. dr. Polixenia Nistor – care au mulțumit lectorilor pentru lucrările prezentate, asistenților sociali pentru participare și implicare în activitățile desfășurate, studenților și voluntarilor care au contribuit la organizare și confortul tututor celor care au participat, starețului mănăstirii Arhimandrit Nicodim Gheorghiță care a găzduit școala de vară în noul Așezământ Social „Sf. Iosif cel Milostiv – Naniescu”.

După două zile de lucru intens, cu un program dens, care a reușit să concentreze o problematică complexă din domeniul asistenței sociale actuale, cu specialiști atât din domeniul practicii asistenței sociale, cât și din cel al cercetării psiho-social-juridice și până la asistența socială clinică, într-un cadru mirific binecuvântat de Dumnezeu și ocrotit prin prezența icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, într-o mănăstire istorică și reprezentativă pentru zona Iașilor și a Moldovei, învăluiți de căldura ultimelor zile de vară și parfumul fructelor coapte din livezile mănăstirii, cu dealuri blânde, pășuni, fânețe și păduri umbroase, cu slujbe și cântări religioase care invită la meditație și reculegere, cea de-a doua ediție a Școlii de Vară în Asistența Socială desfășurată la Mănăstirea Hadâmbu, în zilele de 30 și 31 august 2019, și-a închis porțile cu cunoștințe, competențe, modele de bună practică, momente frumoase și relaxante, cu gânduri bune, cu prietenii și colaborări închegate sau consolidate și, mai ales, cu sperența că ne vom reîntâni și peste un an. Doamne ajută! (Dr. Ciprian IFTIMOAEI, Membru al Departamentului de Cercetare în Asistență Socială Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România)

Ultimele din categorie