Singurul dicționar bilingv român-francez, francez-român de termeni creștin-ortodocși, reeditat la Iași

4 Februarie 2021 16:19 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Editura Doxologia din Iași a văzut lumina tiparului cea de-a doua ediție - reviziuită și îmbogățită - a singurului dicționar bilingv (român-francez, francez-român) de termeni creștin-ortodocși. Lucrarea de 634 de pagini, intitulată sugestiv „Dicționar bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român” o are ca autoare pe prof. univ. dr. habilitat Felicia Dumas, cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Primul instrument lexicografic bilingv român-francez, francez-român consacrat termenilor religioşi ortodocşi, a fost reeditat la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În prima ediție, lucrarea a fost publicată în două două volume separate : „Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-francez”, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Editura Doxologia, 2010, 350 pagini și „Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain”, Iasi, Métropole de Moldavie et de Bucovine, éditions Doxologia, 2010, 270 pagini. Cea de-a doua ediție, apărută la finalul anului trecut, este revizuită și îmbogățită cu noi cuvinte (nume comune și sintagme, precum și nume de sfinți români) și dorește să arate încheierea procesului complex și îndelungat, de fixare diacronică a terminologiei religioase, creștin-ortodoxe, individualizată în limba franceză după înrădăcinarea Ortodoxiei în Franța, la începutul veacului al XX-lea.

„Mai mult decât un simplu lexicon”

„Acest dicționar bilingv de termeni religioși creștin-ortodocși este mai mult decât un simplu lexicon; traducerea fiecărui termen este însoțită, pe lângă sinonime, de un comentariu și e situată în contextul unor fraze în care își actualizează semnificația. Autoarea a consultat diferitele surse lexicale existente atât în franceză cât și în română, sintetizându-le, completându-le și îmbogățindu-le. Este o lucrare deosebit de utilă atât pentru românii stabiliți în Franța, care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de franceză din cadrul bisericesc, cât și pentru francofonii doritori să-și însușească bazele vocabularului religios din limba română. Autoarea este lingvistă, profesor universitar dr. la Catedra de franceză a Facultății de Litere din cadrul Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași și predă limba franceză și la Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul aceleiași universități ; a publicat mai multe lucrări despre Ortodoxia din Franța, exprimată în limba franceză, pe baza unei cunoașteri aprofundate a acesteia la fața locului”, subliniază cunoscutul autor și teolog francez Jean-Claude Larchet în prezentarea volumului.

În „Introducere”, autoarea precizează diferențele dintre cele două ediții ale dicționarului: „Pe parcursul celor zece ani care ne despart de apariția primă, am putut urmări fixarea în timp a echivalențelor propuse în limba franceză pentru termenii din dicționar ca norme lexicale, validate ca atare de folosirea lor în ansamblul scrierilor de teologie sau spiritualitate creștin-ortodoxă, redactate sau traduse în limba franceză. Totodată, am sporit sursele consultate, cu o serie de cărți de rugăciune apărute în ultimii ani, precum Manuel de prières du chrétien orthodoxe, Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, Monastère de Solan, 2013, și Livre de prière, publié avec la bénédiction de l’Archevêque † Joseph d’Europe Occidentale, Métropolite d’Europe Occidentale et Méridionale, Paris, Éditions Apostolia, 2014, sau lucrări fundamentale, cum ar fi cea de liturgică redactată de binecunoscutul teolog francez Jean-Claude Larchet (La Vie liturgique, Paris, Cerf, 2016), ori culegerea de predici a părintelui arhimandrit Placide Deseille, de vrednică și pioasă amintire (La Couronne bénie de l’année chrétienne, Homélies pour l’année liturgique, Volumes I et II, Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, 2017). Am putut urmări, prin urmare, o evoluție diacronică a terminologiei ortodoxe cuprinse în dicționar”.

„Dicționarul bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român” - Ediția a doua, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii - edituradoxologia.ro, de la Librăriile Doxologia, precum și de la librăriile partenere din țară.

***

Prof. univ. dr. habil. Felicia Dumas este titulara cursului de Limbă franceză (lexicologie) şi a seminariilor de aceeaşi specialitate, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), titulară de cursuri de traductologie și traduceri specializate (de texte de spiritualitate creștină ortodoxă), de bilingvism și educație plurilingvă, precum şi a cursurilor de semiologie şi semiologie gestuală. Totodată, Felicia Dumas predă limba franceză și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. În data de 9 octombrie 1998 susține teza de doctorat cu titlul „Tehnici non verbale de comunicare în Liturghia ortodoxă”, obţinând titlul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea lingvistică generală. Teza a fost publicată în 2000 la Institutul European, cu titlul „Gest şi expresie în liturghia ortodoxă. Studiu semiologic”, prefaţă fiind semnată de prof. dr. Maria Carpov. Scrie peste 195 de studii şi articole științifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate și are peste 95 de participări la colocvii şi congrese internaţionale, în ţară şi în străinătate.

Autoare a zece cărți și co-autoare a încă două, Felicia Dumas a publicat și numeroase articole și studii de semiologie a gesturilor liturgice ortodoxe, articole despre terminologia ortodoxă din franceză, despre bilingvismul franco-român, sau despre francofonie și relațiile franco-române în reviste din țară și din străinătate și a tradus din limba franceză mai multe cărți de teologie și spiritualitate ortodoxă, dintre care șase cărți scrise de părintele arhimandrit Placide Deseille. 

De la același autor

Ultimele din categorie