Slujitor împreună cu îngerii

Minuni - Vindecări - Vedenii

Slujitor împreună cu îngerii

- Suntem Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Să-i spui bătrânului tău că nu dorim să se construiască casa noastră cu nămol şi paie, ci cu lut, calciu şi lemn. Pe acoperiş să puneţi cărămidă.

Bătrânul Iacov (m. 1991), egumenul Sfintei Mănăstiri Cuviosul David din Evia, a fost învrednicit de Dumnezeu în viaţa lui cuvioasă şi de multe daruri. Întreaga lui viaţă a fost o continuă nevoinţă, având ca centru de înălţare către cer Sfânta Liturghie. La ora aceea, precum el însuşi povesteşte, îngerii umpluseră sfântul lăcaş, slăvind pe Dumnezeu şi doxologind împreună cu mine. Vedea chipurile lor tinere simţind că aripile lor îl ating deasupra.

-Ah, părintele meu, zicea unui ucenic de-al lui, dacă vedeaţi ce s-a întâmplat în timpul Heruvicului, când preotul a citit rugăciunea, aţi fi plecat toţi. Îngerii au urcat şi au coborât, deseori simţind aripile lor lăsându-se pe umeri!

De multe ori, de asemenea, a văzut îngeri şi arhangheli pe Sfânta Masă ţinând Trupul Domnului.

În anul 1961, părintele Iacov, împreună cu egumenul de atunci, Nicodim, au hotărât să ridice o bisericuţă în cinstea Arhanghelilor Mihail şi Gavriil. Egumenul a ales locul şi a schiţat zona. În aceeaşi noapte îi apare părintelui Iacov un comandant înalt, cu sabia de aur, blând şi frumos, zicându-i:

- Sunt arhanghelul Mihail. Nu doresc să mi se ridice biserica acolo unde aţi stabilit, ci aici, unde o să vă arăt eu.

Imediat a mutat lucrările egumenului în altă zonă, unde le-a arătat de dimineaţă părintele Iacov.

Paraclisul s-ar fi construit cu nămol şi paie, pentru că nu existau pe atunci alte materiale. În noaptea următoare, părintelui Iacov îi apar doi comandanţi cu săbii de aur zicându-i:

- Suntem Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Să-i spui bătrânului tău că nu dorim să se construiască casa noastră cu nămol şi paie, ci cu lut, calciu şi lemn. Pe acoperiş să puneţi cărămidă.
- Aceste materiale nu există aici, a spus părintele Iacov, nu există aici, în vârful muntelui. Drumul nu este bun ca să fíe aduse aici, iar sărăcia este mare.
- Nu te întrista, au insistat arhanghelii.

O să ne îngrijim noi de toate. Noaptea o să plouă, iar apa o să aducă mult lut. Celelalte materiale o să le dăruiască creştinii credincioşi.

Într-adevăr, s-au întâmplat toate precum spuseseră arhanghelii.

(Ion Andrei Ţârlescu, Minuni ale Sfinţilor Îngeri, Editura Bunavestire, Bacău, 2002, pp. 216-217)