Străin sau gol

Comentarii patristice

Străin sau gol

    • Străin sau gol
      Străin sau gol

      Străin sau gol

Aceste virtuți sunt veșmântul spiritual al celor care au ascultat de cuvintele celor care le-au propovăduit, după cum și Apostolul Pavel spune: îmbrăcați-vă în milostivire, curăție, bunătate, smerenie

(Mt. 25, 35-36) Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

În același fel am țesut un veșmânt pentru Hristos care stă și tremură în frig. Am primit războiul de țesut al înțelepciunii de la Dumnezeu ca să dăm din cunoștința noastră și altora și ca să-i îmbrăcăm cu milostivire, curăție, bunătate, smerenie și cu alte virtuți.

Aceste virtuți sunt veșmântul spiritual al celor care au ascultat de cuvintele celor care le-au propovăduit, după cum și Apostolul Pavel spune: îmbrăcați-vă în milostivire, curăție, bunătate, smerenie, și mai departe chiar cu Hristos, care, pentru credincioși, reprezintă chiar aceste virtuți, după cel care a spus:îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos (Rom. 13, 14).

Așadar, când ne-am îmbrăcat cu veșminte de acest fel, chiar și numai cu unul dintre ele, ne-am îmbrăcat chiar cu Hristos, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu în lume să nu fie gol. Dar, în același timp, trebuie să primim și pe Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut străin și pe mădularele trupului Său, care sunt străini în lume, neatinși de lucrările lumii, precum El Însuși mărturisește despre Sine și despre ucenicii Săi: pentru că ei nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume (In. 17, 14) iar Hristos cere Tatălui să-i lase să fie cu El unde se află El.

(Origen, Comentariu la Matei 72, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)