Una este speculația, alta este prorocia

Cuvinte duhovnicești

Una este speculația, alta este prorocia

    • Una este speculația, alta este prorocia
      Foto: Magda Buftea

      Foto: Magda Buftea

La fel de mare este deosebirea între prooroc și gânditor, „pe cât este de mare deosebirea între înțelepciunea omenească și harul dumnezeiesc”.

Prorocul Isaia scrie: „Iată, Stăpânul Domnul Savaot va lepăda din ludeea și din Ierusalim pe cel tare și pe cea tare... pe judecător și pe prooroc și pe prezicător” (Isaia 3, 1-2). Aici se face o deosebire clară între proroc și prezicător.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Prezicătorul, prin marea sa dibăcie, prevestește cele ce se pot întâmpla, folosindu-se de experiența sa practică”. Și continuă spunând că una este speculația și altceva prorocia. Prorocul vorbește în Duhul Sfânt, „nepunând nimic de la sine”; pe când prezicătorul sau gânditorul își folosește inteligența. Deci este la fel de mare deosebirea între proroc și gânditor, „pe cât este de mare deosebirea între înțelepciunea omenească și harul dumnezeiesc”.

În graiul Sfintei Scripturi, prorocul și teologul sunt una. Se vădește deci că este o deosebire uriașă între un teolog și un filozof, prin urmare și între teologie și filozofie. Deși au studiat filozofia vremii lor, Părinții Bisericii au urmat totuși o metodă diferită spre a dobândi cunoașterea lui Dumnezeu. Iar metoda a fost cea isihastă.

(Mitropolitul Hierotheos VlachosBoala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă, Editura Sofia, p. 40)