Uşile şi inimile ucenicilor erau încuiate

Comentarii patristice

Uşile şi inimile ucenicilor erau încuiate

    • Uşile şi inimile ucenicilor erau încuiate
      Uşile şi inimile ucenicilor erau încuiate

      Uşile şi inimile ucenicilor erau încuiate

Măsura spaimei şi a neliniştii cauzate de o asemenea grozăvie a încuiat în același timp și casa şi inimile ucenicilor.

(In. 20, 19) Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!

Măsura spaimei şi a neliniştii cauzate de o asemenea grozăvie a încuiat în același timp și casa şi inimile ucenicilor şi a împiedicat atât de mult lumina de a avea vreun acces, căci pentru simțurile lor, copleşite din ce în ce mai mult de durere, întunecimea nopţii s-a adâncit şi a devenit din ce în ce mai pătrunzătoare. Nici o întunecime a nopţii nu poate fi comparată cu întunecimea suferinţei şi a fricii pentru că sunt incapabile de a fi temperate de orice lumină de mângâiere sau sfătuire.

(Petru Hrisologul, Predici 84, 2, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)