Conducătorii evrei au căutat să-L ucidă pe Lazăr

Ei cu siguranţă au avut ideea că mulţimea nu s-a limitat doar să-l vadă pe Lazăr, ci prin vederea lui, aveau să fie conduşi la credința în Hristos.

(In. 12, 9-10) Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare.

Iudeii au descoperit că Iisus se afla din nou în Betania, stând cu Lazăr şi sora sa şi că era cu ei chiar în acel moment. Mulţi au venit … poate aşteptând să audă ceva extraordinar de la El, ca şi cum cineva care vine dintr-un loc uitat şi îndepărtat de civilizaţie. Din acest motiv, mai marele preoţilor, când a văzut că mulţimea era foarte atrasă de dorinţa de a-L vedea pe Lazăr, s-au gândit să-l ucidă pe Lazăr împreună cu Hristos. Ei cu siguranţă au avut ideea că mulţimea nu s-a limitat doar să-l vadă pe Lazăr, ci prin vederea lui, aveau să fie conduşi la credința în Hristos – ca şi cum El, cel care l-a ridicat odată pe Lazăr din morţi, nu l-ar mai putea aduce la viaţă încă o dată.

(Teodor de Mopsuestia, Comentariu la Ioan 5, 12, 9, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De la același autor

Ultimele din categorie