Vechiul şi Noul Testament Îl slăvesc pe Hristos

Osana semnifică de fapt mântuirea prin Fiul lui David, fiind acelaşi lucru pe care îl citim în psalmul: Domnul este mântuirea noastră, binecuvântarea Ta este poporul Tău (Psalmul 3, 9). 

(In. 12, 13) Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!

Cei care au mers înainte şi cei care L-au urmat exaltaţi pe Domnul nostru uniți în aceeaşi voce de slavă, pentru că fără îndoială credinţa acelora care au fost încuviinţaţi înainte de întruparea Domnului nostru şi a celor de după, este aceeaşi, deşi aveau taine care se diferenţiau conform obiceiurilor timpurilor. Petru poartă mărturie acesteia când spune: Dar noi credem că ne vom mântui în acelaşi chip ca şi aceia, prin harul Domnului Iisus (Fapte 15, 11).

Cât despre cuvântul lor, Osana, semnifică de fapt mântuirea prin Fiul lui David, fiind acelaşi lucru pe care îl citim în psalmul: Domnul este mântuirea noastră, binecuvântarea Ta este poporul Tău (Psalmul 3, 9). Este la fel ca şi refrenul pe care sfinţii îl repetă cu o cântare de mare laudă în Apocalipsă: Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care şade pe tron şi de la Mielul (Apocalipsă 7, 10).

(Beda Venerabilul, Omilii la Evanghelii 2, 3, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De la același autor

Ultimele din categorie