Cântec popular pentru Sfântul Leontie de la Rădăuți

În tradiţia populară se păstrează şi astăzi un cântec al bătrânilor, în care era cinstit Sfântul Leontie de la Rădăuți.

„Soarele răsare
Mănăstire mare
Cu vlădica-n frunte
Cine să-l asculte?
Călugării mii
Iesă din chilii 
Cu egumenul
Şi cu dichiul
Mi se înşirară
Pe prispă afară
Şi mări-ncepură
A cânta din gură
Un călugăraş
Cântă mai pe nas,
Iar egumenul ține isonul.
 
Pe vlădică-apoi
Îl luară doi 
De mi-l îmbrăcară
În strai nou de vară
Şi cârjă mi-i dară.
Apoi toţi intrară
Pe uşi în altară.
 
Soarele răsare,
Slujba-i slujbă mare,
Sfânta mănăstire
Plină-i de-omenire.
Moaştele lucesc,
Bine-amirosesc;
Câţi îs lângă ele
Scapă de boli grele.
Câţi din Rădăuţi
Scapă de boli iuţi;
Numai Domnul ştie,
Slava Lui să fie
De-acum pe vecie!
 

(Adrian Agachi, Sfântul Ierarh Leontie, odorul de mult preţ al cetăţii Rădăuţilor, publicat în Ziarul „Lumina”, ediția 1 Iulie 2009)

Ultimele din categorie