Virtutea punctualității la ortodocşi

Momentul potrivit pentru a sosi la orice Sfântă Taină este înainte ca aceasta să înceapă. Din păcate, a devenit un obicei a majorității creștinilor ortodocși să ajungă târziu la Biserică. 

 

Nu este vorba despre întârzierile ocazionale datorate circumstanțelor neprevăzute, ci de o practică obișnuită de a întârzia datorată lipsei grijii de a ajunge la timp.

Oare are acest lucru vreo importanţă? În mod evident, da, deși nu în viziunea tuturor, cu toate acestea nu numai că ne încetinim urcușul nostru duhovnicesc prin faptul că întârziem în mod constant, dar îi deranjăm, de asemenea, și pe frații și surorile noastre în Domnul care au ajuns la timp și care se află deja în comuniunea rugăciunii cu Dumnezeu.

Prin urmare, ar trebui să facem eforturi să ajungem cu câteva minute mai devreme de începerea slujbei, nu numai pentru a ne pregăti din punct de vedere fizic, ci mai important, pentru a ne despărți de bagajul lumesc pe care îl luăm cu noi - pentru ca „grija cea lumească să o lepădăm” - grijă care, fie că suntem conștienți sau nu, are un impact profund asupra tuturor celor din jurul nostru. Asemenea acțiuni izvorâte din credință nu numai că ne hrănesc propriul suflet, dar și trimite un mesaj important copiilor, vizitatorilor și celor care ne judecă. Să ne gândim cât de ciudat este pentru vizitatori și pentru cei care vin doar din curiozitate și care de cele mai multe ori ajung mai devreme la Biserică, să găsească locașul de închinare aproape gol.

Este absolut vital să ne amintim în mod constant de marea binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Sfânta Ortodoxie! O Biserică Ortodoxă este acea parte a creației lui Dumnezeu, care a fost aleasă și recuperată din lumea aceasta pentru Împărăția lui Dumnezeu. Înăuntrul zidurilor sale Dumnezeul cel Ceresc locuiește și se mișcă; cerescul și pământescul se întâlnesc; îngerii îl asistă pe preot în timpul Sfintei Liturghii iar Sfinții și membrii Bisericii Triumfătoare li se alătură credincioșilor în timpul Sfintelor Slujbe. Ca să zicem așa, noi, venind la Biserică, părăsim lumea aceasta și intrăm în regatul cel ceresc, deoarece „în biserica Ta fiind, în cer a sta ni se pare”.  Cine ar vrea să întârzie la aşa ceva?

Având în vedere aceste realități spirituale, deosebit de semnificative, trebuie să începem să ne apropiem de Sfintele Taine cu o nouă atitudine de smerenie și cucernicie. Oare nu ne străduim noi să ajungem la serviciu și la întâlnirile lumești la timp? Atunci cât efort ar trebui să depunem, ca să ajungem la timp la întâlnirea noastră cu Împărăția lui Dumnezeu?

Ultimele din categorie