Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

Arhiepiscopia Iaşilor

Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

  • Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț
   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

  • Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț
   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

  • Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț
   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

   Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț

În ziua de 19 mai, la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț s-a desfășurat Simpozionul regional „Făclii Ortodoxe în Petrodava”, ediția a V-a, cu tema „Rolul marilor imnografi bizantini în cristalizarea și promovarea dreptei credințe”, deschizând astfel activitățile de cinstire a ocrotitorilor acestui liceu.

Simpozionul, inițiat, coordonat și moderat de pr. prof. dr. Oprea Ștefan, s-a desfășurat în Sala de festivități a unității școlare. Au participat profesori și elevi de la toate Liceele și Seminariile Teologice din Arhiepiscopia Iașilor, dar și de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați.

Elevii, îndrumați de profesorii lor, au întocmit referate pe care le-au prezentat în fața comisiei și a elevilor.

Atât prin aceste referate, care au marcat anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, cât și prin luările de cuvânt ale profesorilor participanți, a fost creată o atmosferă de sărbătoare și de edificare culturală și duhovnicească.