Mama Blondina omagiată la Iași printr-o slujbă de parastas

12 Mai 2010 11:52 Arhiepiscopia Iaşilor

Elevii de la școlile ieșene „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ și „Ion Creangă“, însoțiți de profesorii de Religie, au participat, ieri, la o slujbă de parastas la mormântul Blondinei Gobjila (1906-1971), cunoscută ca Mama Blondina, o martiră a Siberiei.

Elevii de la școlile ieșene „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ și „Ion Creangă“, însoțiți de profesorii de Religie, au participat, ieri, la o slujbă de parastas la mormântul Blondinei Gobjila (1906-1971), cunoscută ca Mama Blondina, o martiră a Siberiei. Slujba a fost oficiată de pr. Mircea Stoleriu de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iași la mormântul martirei aflat în Cimitirul Eternitatea din Iași.

Inițiativa acestei come­mo­rări a avut-o prof. de Religie Angela Roșu de la Școala „Bogdan Petriceicu Hasdeu“. La finalul slujbei, pr. Mircea Stoleriu a ținut un cuvânt pen­tru tinerii și profesorii pre­zenți în care a făcut un scurt rezumat al vieții de mar­tiră a Mamei Blondina. Prea­cucernicia Sa a amintit faptul că cea căreia i s-a fă­cut pomenire s-a născut într-o familie de preoți în Basa­ra­bia, primind o educație creș­tinească deosebită. „În anul 1940, Blondina a fost deportată în Siberia, trăind ani de mare chin, suferind batjocu­ră. După ce a stat acolo pes­te 17 ani, a fost eliberată și a putut să vină acasă. Fiul și fratele ei au reușit să vină în 1940 în România. Mama Blon­dina a venit în Româ­nia și s-a dus la București, unde e­ra fiul ei care deținea o func­ție importantă într-un minister. Fiul Blondinei a vă­zut că mama sa avea niște o­biceiuri pe care le considera curioase: se ruga mereu, se în­grijea de toți cei care erau ne­căjiți, în fiecare zi partici­pa la Sfânta Litur­ghie la Ca­te­drala patriar­hală din Bu­cu­rești. Erau vremuri grele pentru că se instalase comu­nis­mul, iar o astfel de viață pu­tea să aducă necazuri cui­va. După o lună, fiul îi spu­ne: «Ma­mă, am vrea să vorbim cu tine. Noi trăim aici în­tr-o lu­me nouă, a comuniș­tilor. Ai trei zile să alegi în­tre Hris­tosul tău și noi». Ma­ma Blondina i-a răspuns: «Slav­cic, mie nu-mi trebuie trei zile ca să-ți dau răspunsul. Eu îți spun acum că Îl aleg pe Hristos». A înce­put să plân­gă, iar fiul i-a ară­tat că ușa îi este deschisă. A fost o durere pe care Mama Blon­dina nu a uitat-o niciodată, dar l-a iertat pe fiul ei“, a povestit pr. Mircea Stole­riu, care a continuat să spu­nă câ­te­va cuvinte despre peri­oada în care Mama Blon­di­na a viețuit în cetatea Sfin­tei Parascheva.

„Mie nu îmi este rușine să spăl picioarele Mântuitorului Hristos“

„Venind la Iași, viața ei a fost la fel, în rugăciune. Dis-de-dimineață, când se des­chidea Catedrala mitropolitană din Iași, ea era acolo și stătea la toate slujbele, lân­gă moaștele Sfintei Pa­ras­che­va. Și acum vine legătura cu familia mea. Acolo a cu­nos­cut-o mama mea, care a văzut-o pe Blondina zile de-a rândul cum plângea. Destul de curând toată taina ei a fost dezvăluită și, în fața du­rerii, mama mea i-a spus: «Ve­niți să locuiți la noi», pentru că nu avea unde să stea. Noi locuiam într-o casă cu două camere. Astfel, într-o cameră a stat Mama Blon­di­na, iar în cealaltă ne-am retras cu toată familia“, a mai a­dăugat parohul de la Bise­rica „A­dormirea Maicii Dom­nu­lui“ - Galata. Părintele Sto­­leriu a amintit faptul că Mama Blondina scria acatis­te ale mai multor sfinți și se o­cupa de organizarea hra­mu­rilor bisericilor din Iași, fiind o apropiată a celor a­flați în ne­voi. În același timp, Prea­cu­cernicia Sa a relatat o întâmplare din viața Mamei Blondina care s-a întâlnit în Iași cu foști cunoscuți din ti­nerețe și care făceau parte din înalta societate. Aceștia au judecat-o pe Mama Blon­dina, fostă profesoară, pentru că ajunsese să facă cură­țenie în curtea Catedralei mi­tro­politane. Replica martirei a fost: „Mie nu îmi este rușine să spăl picioarele Mântui­to­rului Hristos“. Du­pă alocu­țiu­nea părintelui Mir­cea Sto­leriu, poetul Sofia Timofte a recitat o poezie, i­lus­trând în versuri viața Ma­mei Blon­dina. Apoi, elevii cla­sei a VII-a A de la Școala „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ au împăr­țit ouă roșii, cozo­nac și cado­uri de sufletul Ma­mei Blon­dina și al eroilor copiilor care învață la aceas­tă școală ce pro­vin din fa­mi­lii monopa­rentale sau din centrele de pla­sament. „Pa­che­tele au con­­ținut, la inițiativa prof. de Istorie Claudia Furtună, alimente, jucării și dulciuri“, a declarat prof. An­­gela Roșu.

 

Citește alte articole despre: parastas, religie, prefesor

Ultimele din categorie