Expoziţie de artă sacră în Turnul Goliei

Vineri, 7 aprilie 2017, a avut loc în „Turnul Spiritualităţii Ortodoxe“ al Mănăstirii Golia vernisajul expoziţiei de artă sacră „Şi a înviat a treia zi, după Scripturi (I Cor. 15, 4)“. Exponatele (icoane, miniaturi, gravuri, sculpturi) au fost organizate tematic, plecând de la prefigurări ale Patimilor, Morţii şi Învierii Mântuitorului Hristos în Vechiul Testament şi ajungând, la nivelul superior al Turnului, la evenimentele sfinte prin care Hristos Domnul a făcut posibilă tuturor mântuirea. 

Un aspect de particularitate al acestei expoziţii îl constituie corelarea imaginii iconografice cu textul biblic revelat, într-un dialog al Cuvântului Scripturii cu întruparea vizuală a acestuia în arta sacră ortodoxă.

Lucrările artistice au fost realizate de studenţi, masteranzi şi absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Secţia Artă sacră, sub coordonarea prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, lect. dr. Georgeta-Merişor Dominte, lect. dr. Stelian Onica, asist. dr. Vasile Tudor, asist. dr. Bogdan Cojocea.

La vernisaj, invitat special a fost pr. conf. dr. Ilie Melniciuc-Puică, specialist în Teologia Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, care a accentuat valoarea universală a Învierii: „În Turnul Goliei ne aflăm în mijlocul cetăţii; încadraţi de aceste icoane ne aflăm în mijlocul istoriei mântuirii şi fiecare parcurgem urcuşul spre Dumnezeu nu numai pe scările acestui turn, ci şi în viaţa noastră lăuntrică. Văzând reprezentarea câmpului de oase de la Iezechiel 37, ne vom aduce aminte că nu numai Israelul etnic va fi înviat, ci toţi cei ce cred lui Hristos, de unde şi cuvintele: «Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos!»“.

În continuare a luat cuvântul doamna prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, care a apreciat determinarea studenţilor în a realiza acest proiect cu sprijinul colegilor profesori de la Secţia Artă sacră a facultăţii. Doamna Carmen Chiorcea, director al Centrului de Promovare Turistică din Iaşi, a afirmat că expoziţia este o idee extraordinară, care valorifică foarte bine „Turnul Spiritualităţii ortodoxe“, pentru că „prin prisma profesiei noastre avem misiunea de a promova valorile tradiţionale locale şi universale, precum şi obiectivele turistice ieşene“. Domnul consilier cultural Cătălin Jeckel a felicitat expozanţii şi organizatorii evenimentului, evidenţiind faptul că această manifestare culturală este un act de mărturisire a credinţei în Înviere şi de afirmare a identităţii noastre ortodoxe.

Expoziţia, organizată ca proiect al programului de cercetare BIBLIA, coordonat de lect. dr. diac. Cătălin Vatamanu, va fi deschisă celor interesaţi pe întreaga perioadă pascală, iar pentru cei care vor vizita Turnul Mănăstirii Golia intrarea la expoziţie va fi gratuită.

De la același autor

Ultimele din categorie