(Audio) „Când omul slujeşte lui Dumnezeu primeşte mângâiere, încredinţare, nădejde” - Arhimandritul Nichifor Horia