(Audio) „Cât de greu este să te deschizi cu totul către voia lui Dumnezeu?” ‒ Arhim. Nichifor Horia