(Audio) „Să ne îndreptăm neîncetat gândurile și nădejdile noastre spre Mântuitorul Hristos!” - Arhim. Dosoftei Șcheul