Arhimandritul Gheorghe (Evghenie) Şestun - Materiale ale autorului