Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

Locuri de pelerinaj

Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

  • Biserica Sfântul Ioan – Piață din București
   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

  • Biserica Sfântul Ioan – Piață din București
   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

  • Biserica Sfântul Ioan – Piață din București
   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

   Biserica Sfântul Ioan – Piață din București

Pe vechea stradă Șerban Vodă, în apropiere de Podul Beilicului de peste râul Dâmbovița, se află încă din anul 1774 o ghirlandă de biserici. Una dintre acestea se numește Sfântul Ioan - Piață.

De-a lungul timpului, biserica a cunoscut diferite denumiri: Sfântul Ioan Cel Nou, Sfântul Ion a Dumnealui Vornic Pârscoveanu, Sfântul Ionică de la podu Beilicului și Sfântul Ionică - Piaţă. Astăzi, biserica poartă numele de Sfântul Ioan - Piaţă şi este amplasată în Piaţa Unirii, la intersecţia dintre bulevardele „Corneliu Coposu” şi „I. C. Brătianu”.

Ctitorie a breslaşilor boiangii şi cojocari

Din punct de vedere arhitectural, această biserică are un stil cu influenţe de secol al XVII-lea, în formă de navă, cu absida altarului semicirculară, cu două turle şi o colonadă la intrare, care formează un exonartex îngust. Datorită aspectului său modest, această biserică nu pare să facă parte dintre bisericile construite în timpul domnitorului Brâncoveanu: Sfântul Gheorghe, Colţea şi Curtea Veche.

Biserica nu are o pisanie care să certifice data construirii ei. Majoritatea lucrărilor de specialitate vorbesc despre anul 1766 ca an al ctitoririi. Construită de starostele de boiangii Ioniţă Croitorul, împreună cu breslaşii boiangii şi cojocari, biserica are hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Vremuri de încercare, vremuri de ridicare

După „marele foc” din ziua de Paşti a anului 1847, lăcaşul a fost supus unor lucrări de restaurare, suportate de breslaşii boiangii. Lucrările au fost realizate sub conducerea lui Iordache, epitrop la această biserică, în timpul domniei prinţului Gheorghe Bibescu şi a Preasfinţitului Arhiepiscop D. D. Neofit, care au făcut apel la credincioşi pentru donaţii, iar numele acestora au fost gravate şi aşezate la intrarea în biserică.

Cu binecuvântarea mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei, la hramul bisericii din 29 august 1850, Arhiereul Timotei Troados, egumenul Bisericii Crețulescu, l-a hirotonit preot pe Iosif Naniescu, viitorul Mitropolit al Moldovei.

Înnoirile din veacul XX

A fost restaurată din temelie în secolul XX, în timpul patriarhilor Miron Cristea şi Nicodim Munteanu, între anii 1930-1940, iar pictura a fost reînnoită de Iosif Keber.

Bombardamentele din anul 1944 au afectat o parte din acoperişul bisericii. Astfel, între anii 1965-1966 biserica a fost din nou restaurată cu binecuvântarea patriarhului Iustinian, sub coordonarea preotului paroh Paul Munteanu şi cu sprijinul credincioşilor care frecventau acest sfânt locaş.

Translarea din 1986

Un moment dramatic din istoria acestei biserici a fost cel din anul 1986, când biserica a fost mutată cu ocazia sistematizării centrului capitalei. Aflată în inima Bucureştiului, biserica deranja privirile conducătorilor regimului comunist. La 30 mai 1986, biserica în greutate de 3100 tone a fost translată pe o distanţă de 23 metri, sub un unghi de translare de 37°, pe o cale în pantă de 2,8°. Metoda folosită era o noutate în istoria ingineriei de la sfârşitul secolului al XX-lea, gândită de către prof. ing. Eugeniu I. Iordăchescu. În aceeaşi perioadă, biserica a fost deposedată de mai multe proprietăţi situate în centrul capitalei, inclusiv de tot terenul din jurul bisericii.

Biserica, astăzi

În încercarea de a-i reda frumuseţea de altădată, de câţiva ani s-a început un amplu proces de restaurare a bisericii. Cu binecuvântarea patriarhului Daniel, preotul Anatolii Scurtu, actualul paroh, s-a ocupat de restaurarea picturii și a catapetesmei bisericii şi a început demersurile pentru refacerea faţadei, acoperişului şi a fundaţiei bisericii.

În data de 23 noiembrie 2014, în Duminica a XXVI-a după Rusalii, Patriarhul României a oficiat slujba de sfinţire a picturii şi catapetesmei Bisericii Sfântul Ioan - Piaţă. Alături de Preafericirea Sa s-a aflat Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Timotei Prahoveanul, precum şi un sobor de preoţi şi diaconi.

Date de contact

Adresă: Bulevardul I. C. Brătianu, nr. 39, Piaţa Unirii, Sector 3, Bucureşti

Telefon: (+4) 021 315 59 52 sau (+4) 0787 822 831

Site: www.bisericasfantulioanpiata.ro