Căsătoria presupune o dramatică transformare a sinelui

Căsătorie

Căsătoria presupune o dramatică transformare a sinelui

    • Căsătoria presupune o dramatică transformare a sinelui
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Cel care se apropie de căsătorie cu aşteptarea că îi va asigura desfătări uşoare și satisfacții narcisiste neoprite va cunoaşte, cu siguranţă, o dezamăgire îngrozitoare când se va lămuri că Taina Căsătoriei nu doar că nu asigură aceste desfătări, ci presupune o dramatică transformare a sinelui şi va fi total nepregătit să răspundă provocărilor ei. 

Concluziile patristice legate de greutăţile pe care le reprezintă căsătoria, precum şi analiza lor aici nu au deloc intenţia de a subestima căsătoria sau de a-i descuraja pe cei care o doresc, dimpotrivă, tind să protejeze căsătoria de acea aparentă atmosferă de bunăstare romantică, pe care o poate comporta pregătirea pentru căsătorie şi care asigură pe deplin eşuarea ei.

Cel care se apropie de căsătorie cu aşteptarea că îi va asigura desfătări uşoare și satisfacții narcisiste neoprite va cunoaşte, cu siguranţă, o dezamăgire îngrozitoare când se va lămuri că Taina Căsătoriei nu doar că nu asigură aceste desfătări, ci presupune o dramatică transformare a sinelui şi va fi total nepregătit să răspundă provocărilor ei. (...)

Părinţii cinstesc şi respectă căsătoria necondiţionat şi o consideră ca pe o unică şansă de a-l conduce pe om către sferele cereşti ale dragostei şi de a-i oferi dobândirea unirii lui cu aproapele, fară de care nu poate fi om.

(Pr. Filotei Faros, Pr. Stavros Kofinas, Căsnicia: dificultăți și soluții, traducere din limba greacă de Pr. Șerban Tica, Editura Sophia, București, 2012, p. 73)