Ce este frica

Cuvinte duhovnicești

Ce este frica

    • Ce este frica
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

 Frica, spun potrivnicii noştri, e tulburarea sufletului. Aşa-i, însă nu orice tulburare sufletească este frică.

Frica este lipsirea de nădejde tare (Cuviosul Isaac Sirul). Frica, spun potrivnicii noştri, e tulburarea sufletului. Aşa-i, însă nu orice tulburare sufletească este frică. Frica înaintea dracilor se deosebeşte prin tulburarea sufletului, fiindcă dra­cii înşişi se află mereu în tulburare atât pe dinafară cât şi pe dinăuntru - iar Dumnezeu, dimpotrivă, este lipsit de tulburare, drept care şi frica insuflată de El nu aduce nicio rătăcire în su­flet, nicio neorânduială, tulburare şi zăpăcealăFrica pricinuieşte mare vătămare, trupul slăbănogeşte în urma căderii duhului şi a lipsirii de linişte şi vine boala din senin.

(Dr. Dmitri Avdeev, Nervozitatea, Editura Sophia, Bucureşti, 2008, pp. 47-48)

Citește despre: