Ce este postul și de câte feluri este?

Cuvinte duhovnicești

Ce este postul și de câte feluri este?

    • produse de panificație
      Ce este postul și de câte feluri este?

      Ce este postul și de câte feluri este?

Postul ajută pe creștin să facă rugăciunea mai cu ușurință, împacă pe om cu Dumnezeu și ajută mult la despătimirea sufletului, omorând poftele trupești și mijlocind dobândirea harului Duhului Sfânt.

Ce este postul și de câte feluri este?

Postul este înfrânarea totală sau parțială a gândurilor rele și a simțurilor trupului de plăcere și de hrană bună și îmbelșugată și mai ales de hrana cea de proveniență animală. Postul este jertfă trupească, care se cere a fi unită cu milostenia și cu darurile ce se aduc la Sfântul Altar. Postul, împreună cu milostenia, cu darurile aduse la Biserică, cu închinările și metaniile făcute de credincios, toate laolaltă alcătuiesc închinarea datorată de trup, ca jertfă Domnului.

Postul este rânduit „pentru a smeri sufletul”. Postul este înfrânare de toate mâncărurile sau, la caz de boală, numai de unele; înfrânarea de băuturi, de toate desfătările lumești și de toate poftele cele rele, trupește. Postul este numit de Sfinții Părinți „aripa rugăciunii”, care, împreună cu milostenia, ridică pe om la tronul lui Dumnezeu. Postul ajută pe creștin să facă rugăciunea mai cu ușurință, împacă pe om cu Dumnezeu și ajută mult la despătimirea sufletului, omorând poftele trupești și mijlocind dobândirea harului Duhului Sfânt. După asprimea lui, postul poate fi de mai multe feluri: post desăvârșit (total, negru), post de o zi, post de mâncăruri de dulce, și „post împărătesc”, adică mâncare zilnică cu înfrânare, o dată pe zi, nu până la săturare.

(Arhimandritul Ilie CleopaNe vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 4, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 78-79)

Citește despre: