Ce se va întâmpla cu pământul acesta?

Cuvinte duhovnicești

Ce se va întâmpla cu pământul acesta?

    • Ce se va întâmpla cu pământul acesta?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Stelele vor fi asemenea soarelui nostru…Toate vor fi mai presus de cuvânt, ca unele ce vor întrece toată gândirea, iar fiind spirituale şi dumnezeieşti, se vor uni cu cele inteligibile şi se vor face un alt rai inteligibil şi un Ierusalim ceresc. 

Întreaga creaţie, fiind reînoită, ajunsă întreagă spirituală împreună cu însăşi raiul, se preface într-o locuinţă imaterială şi nestricăcioasă, neschimbabilă, veşnică, şi inteligibilă. Şi va fi un cer incomparabil mai strălucitor, ca un alt cer nou, mai luminos decât cel văzut. Iar pământul îşi va relua frumuseţea negrăită şi nouă şi un chip de verdeaţă neveştejită, înfrumuseţat de flori luminoase şi de o diversitate spirituală, în care, potrivit cuvântului cuvios, locuieşte dreptatea. Soarele dreptăţii va străluci de şapte ori mai mult, iar luna va scânteia de două ori mai mult decât soarele care străluceşte acum; stelele vor fi asemenea soarelui nostru…Toate vor fi mai presus de cuvânt, ca unele ce vor întrece toată gândirea, iar fiind spirituale şi dumnezeieşti, se vor uni cu cele inteligibile şi se vor face un alt rai inteligibil şi un Ierusalim ceresc.

(Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice şi etice, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 122)