Ce se zugrăvește în turla bisericii?

Iconografie

Ce se zugrăvește în turla bisericii?

    • pictură în turla bisericii
      Ce se zugrăvește în turla bisericii? / Foto: Oana Nechifor

      Ce se zugrăvește în turla bisericii? / Foto: Oana Nechifor

Numărul turlelor ce se află pe o biserică variază - de la una, până la treisprezece sau chiar mai multe. O singură turlă pe biserică simboliză pe Hristos întrupat în lume, iar cei patru stâlpi care o susţin simbolizează pe cei patru evanghelişti, care au vestit pe pământ Evanghelia lui Hristos.

Turla bisericii se află deasupra naosului. Numărul turlelor, cât și așezarea lor nu este întâmplătoare, ci are o simbolistică precisă.

Numărul turlelor ce se află pe o biserică variază - de la una până la treisprezece sau chiar mai multe. O singură turlă pe biserică simboliză pe Hristos întrupat în lume, iar cei patru stâlpi care o susţin simbolizează pe cei patru evanghelişti, care au vestit pe pământ Evanghelia lui Hristos. Bisericile cu două turle ne amintesc de cele două firi ale Mântuitorului - cea dumnezeiască şi cea omenească. Bisericile care au trei turle închipuie Sfânta Treime.

Din punct de vedere arhitectural, turla este formată din:

Bolta sau cupola (numită și „vârful turlei”) este suprafața semisferică pe care se află zugrăvit Iisus Hristos Pantocrator (Atotțiitor).

Turnul sau tamburul care, de obicei, are formă cilindrică (mai rar acesta se întâlnește sub formă prismatică). Este, practic, „corpul” turlei. Din punct de vedere iconografic, turnul se împarte în trei sau patru registre ori zone suprapuse astfel:

În registrul învecinat icoanei Hristos Pantocrator se află zugrăviți Sfinții Îngeri (serafimi, heruvimi și Arhangheli).

În registrul imediat următor sunt zugrăviți Prorocii Vechiului Testament: Daniel, Ezechiel, Isaia, Ieremia (corespund mistic celor patru evangheliști), Avdie, Agheu, Amos, Avacum, Ioil, Iona, Maleachi, Micheia, Naum, Osie, Sofronie și Zaharia (care, prin numărul și funcția lor corespund celor 12 apostoli).

În registrul de sub Prooroci sunt zugrăviți Sfinții Apostoli.

Sub registrul Sfinților Apostoli se zugrăvește (dacă mărimea turlei permite) scena împărtășirii Sfinților Îngeri, numită și Liturghia Îngerilor sau Liturghie Cerească. Aceasta reprezintă Liturghia pe care Hristos o săvârșește în ceruri ca Mare Arhiereu, înconjurat de Sfinții Îngeri.

Baza turlei este formată din patru pandantivi pe care se zugrăvesc cei patru Sfinți Evangheliști cu simbolurile proprii sau doar simbolurile lor. Ei sunt așezați astfel: Sfântul Evanghelist Matei (în colțul de sud-vest), Sfântul Evanghelist Marcu (în colțul de nord-vest), Sfântul Evanghelist Luca (în colțul de nord-est) și Sfântul Evanghelist Ioan (în colțul de sud-est).