Ce sunt catavasiile?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Ce sunt catavasiile?

    • cântăreț la strană
      Ce sunt catavasiile? / Foto: Constantin Comici

      Ce sunt catavasiile? / Foto: Constantin Comici

Catavasia are înțeles de pogorâre, coborâre, care vine de la faptul că, în vechime, sau în unele mănăstiri și azi, cântăreții celor două strane, după ce cântau troparele din odă, coborau din cafas în mijlocul bisericii, unde cântau împreună irmosul, adică troparul de început.

Catavasiile sunt un fel de rezumat al canoanelor din care fac parte. Ele sunt irmoase, adică primele strofe sau stihiri ale fiecărei ode din anumite canoane. Fiecare praznic împărătesc își are catavasiile lui formate din irmoasele odelor din canonul sărbătorii respective; unele din duminicile Triodului, ca și zilele din Săptămâna Patimilor, au, de asemenea, catavasii proprii.

Catavasia are înțeles de pogorâre, coborâre, care vine de la faptul că, în vechime, sau în unele mănăstiri și azi, cântăreții celor două strane, după ce cântau troparele din odă, coborau din cafas în mijlocul bisericii, unde cântau împreună irmosul, adică troparul de început.

În unele parohii, se cântă mai mult catavasiile în locul textelor odelor respective. În aceste cazuri, ecteniile mici, în mod normal intercalate în canon, sunt omise şi catavasiile sunt cântate una după alta fără întrerupere.

Catavasiile care se cântă de-a lungul anului se găsesc fie în Mineie, fie sunt culese într-o carte specială numită Catavasier sau Octoihul mic sau, în cazul catavasiilor pentru sărbătorile mari, împreună cu irmoasele, în cartea numită Irmologhion.