Cei ce urmează Scripturilor vor fi adăpaţi

Comentarii patristice

Cei ce urmează Scripturilor vor fi adăpaţi

    • Cei ce urmează Scripturilor vor fi adăpaţi
      Cei ce urmează Scripturilor vor fi adăpaţi

      Cei ce urmează Scripturilor vor fi adăpaţi

Oricine care urmează Scripturile şi crede în Mine va fi adăpat cu har, şi nu numai că va fi ca un râu care nu seacă niciodată, ci se va şi revărsa din sine.

(Ioan 7, 38) Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

Este clar că ei raportează cuvintele “precum a zis Scriptura” la fraza următoare şi au început să se întrebe unde este scris că vor curge râuri de apă vie. Dar expresia mai degrabă ar trebui să se refere la afirmaţia anterioară. Pentru că în Sfintele cărţi sunt multe profeţii despre Mesia, aşa cum El a şi spus deja în alte locuri (Ioan 5, 39). Iisus, invitând pe toţi oamenii să creadă în El, vrea să spună:  Oricine care urmează Scripturile şi crede în Mine va fi adăpat cu har, şi nu numai că va fi ca un râu care nu seacă niciodată, ci se va şi revărsa din sine, pentru ca să dăruiască nu numai pentru sine, ci şi pentru mulţi alţii. Şi tot aşa şi Apostolii, după ce au primit Duhul Sfânt, au dăruit multora, graţie darului pe care l-au primit.

(Teodor de Mopsuestia, Comentariu la Ioan, 3.7.37–39, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)