Rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog (1)​

Rugăciuni

Rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog (1)​

Rugăciune de taină, de chemare a Sfântului Duh

Vino, lumina cea adevărată,

vino, viață veșnică,

vino, taină ascunsă,

vino, comoară nenumită,

vino, faptă negrăită,

vino, Persoană neînțeleasă,

vino, veselie veșnică,

vino, lumina cea neînserată,

vino, nădejdea cea adevărată

a celor ce se vor mântui,

vino, ridicarea celor ce zac,

vino, învierea morților,

vino, Cel puternic,

Cel ce pururea face toate

și le preface și le preschimbă

numai cu voia!

Vino, Cel cu totul nevăzut, neatins,

și nepipăit, vino, Cel ce pururi rămâi

nemișcător, dar Care în fiecare clipă

Te miști și vii la noi, cei ce zăcem în iad,

Cel mai presus de toate cerurile,

vino, Nume mult dorit și mult rostit,

căci ne este cu totul cu neputință

să fie spus de noi ceea ce ești

sau să fie cunoscut de noi Cine sau cum ești.

Vino, bucurie veșnică,

vino, cunună neveștejită,

vino, porfiră a Marelui Dumnezeu și Împăratul nostru,

vino, cingătoare bătută cu diamante și pietre scumpe,

vino, încălțare neapropiată.

Vino, hlamidă împărătească,

cu adevărat dreapta împărătească!

Vino, Cel de Care a însetat și însetează ticălosul meu suflet,

vino, Cel Singur la cel singur,

fiindcă sunt singur, precum vezi!

Vino, Cel ce m-ai despărțit de toate

și m-ai făcut singuratic pe pământ,

vino, Cel ce Te-ai făcut întru mine dor

și m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neapropiat!

Vino, suflarea mea și viața, vino, mângâierea smeritului meu suflet,

bucură-te bucuria și slava și neîncetată desfătarea mea!

Rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog (2)​

Rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog (3)

Rugăciunile lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie