Cel mai de seamă dar pe care-l pot oferi părinţii copilului lor