Chiar și gheața ne învață că există o măsură și un scop în toate

Cuvinte duhovnicești

Chiar și gheața ne învață că există o măsură și un scop în toate

    • peisaj de iarnă
      Chiar și gheața ne învață că există o măsură și un scop în toate

      Chiar și gheața ne învață că există o măsură și un scop în toate

Oare știți voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheții, iarna?

Oare știți voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheții, iarna? Colea, pe cel mai neînsemnat pârâu, pe cea mai mică baltă, s-a repetat, în formă, ceea ce s-a întâmplat oarecând cu munții cei uriași și la formarea acelor stânci uriașe dintr-înșii, la care nu te poți uita fără de mirare și spăimântare!

Toate acestea și altele multe sunt de ajuns pentru a încredința pe oricine că haina cea aspră și grea pe care iarna la venirea sa o aruncă în spinarea pământului pentru a apăra de mulțimea gerului și de moarte cele încredințate sânurilor lui, deși s-ar părea că se formează la întâmplare, totuși ea întotdeauna este țesută de o mână mult iscusită, după un model și într-un chip de mai înainte hotărât, după măsura trebuitoare și cu toate podoabele cu putință.

(Sfântul Inochentie al OdesseiÎnțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu, Editura Sophia, București, 2012, p. 83)