Dumnezeu poate face orice, în afară de a ne sili să-L iubim.