Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o