Să-I vorbim Domnului direct: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului”