Toată viaţa noastră pe pământ este un război continuu