Sfânta Treime

Revin cu întrebarea, poate nu m-am făcut corect înţeles. Nu e deloc o întrebare maliţioasă, sunt creştin ortodox. Am vrut să înţeleg mai bine ce înseamnă Sfânta Treime, de aceea am întrebat: dacă Dumnezeu e Unul, întreit în persoane, cum se face că doar Tatăl, nu şi Fiul, ştie când va fi sfârşitul? Nu sunt egale Persoanele?

1 Iunie 2011

Ba da.
Afirmaţia Mântuitorului Hristos este "Despre ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl".
El vrea să spună că orice creatură din univers nu poate şti când va fi sfârşitul, pentru că altfel judecata, pocăinţa continuă şi libertatea nu ar mai avea niciun sens.
Deci nici Fiul întrupat, care este Dumnezeu adevărat dar şi Om adevărat. Astfel, Fiul, Mântuitorul Hristos îşi asumă deplin condiţia de creatură şi acceptă firea umană cu toate cele ale ei, inclusiv libertatea voinţei create care implică necunoaşterea ceasului sfârşitului lumii.
Unirea dintre Dumnezeu şi Om în Hristos este atât de tainică şi complexă, încât numai Dumnezeu ştie modul ei mai presus de fire. Astfel Sfinţii Părinţi spun că Hristos simţea dumnezeieşte cele omeneşti şi omeneşte cele dumnezeieşti. Plânge pentru Lazăr, dar îl înviază din morţi, mănâncă cu ucenicii dar se dăruieşte ca Hrana cea nemuritoare.
Pr. Ioan Istrati

Adaugă comentariul tău

Citește alte articole despre: Biblia, Sfânta Treime, sfârşitul lumii

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons