Cum poate fi depășită criza familiei de astăzi – mesajul PF Daniel în Duminica părinților și copiilor

Cuvântul ierarhului

Cum poate fi depășită criza familiei de astăzi – mesajul PF Daniel în Duminica părinților și copiilor

Duminica părinţilor şi copiilor, prima duminică după data de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, a fost rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin Hotărârea nr. 629/12 martie 2009, pentru conștientizarea rolului primordial al părinților în creșterea și educarea copiilor.

Rolul primordial al părinților în creșterea și educarea copiilor

Hristos a înviat!

Duminica părinţilor şi copiilor, prima duminică după data de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, a fost rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin Hotărârea nr. 629/12 martie 2009, pentru conștientizarea rolului primordial al părinților în creșterea și educarea copiilor.

Între taina Bisericii și taina familiei există o legătură profundă (cf. Efeseni 5, 32). Biserica binecuvintează familia și o călăuzește pe calea mântuirii și sfințeniei, iar familia extinde Biserica, deoarece persoanele care se nasc în familia creștină nu intră doar în comunitatea umană sau în societate, ci, prin Sfânta Taină a Botezului, intră în comunitatea eclesială, în iubirea paternă și filială a Preasfintei Treimi.

În familia creștină, copilul crește în iubirea față de Dumnezeu și față de oameni, își formează un mod luminos de a înțelege lumea și viața, primele deprinderi și caracterul religios-moral. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndeamnă pe părinți să cultive cât mai devreme învățăturile bune în sufletele copiilor: „Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged învăţăturile cele bune, nimeni nu va putea să i le desprindă; ele se întăresc ca şi sigiliul aplicat pe ceară”.

Slăbirea credinței, a iubirii părintești, filiale și frățești, neglijarea educației în familie duc la slăbirea legăturii familiei cu Biserica, la delăsare și decădere spirituală. Astăzi trăim într-un context dominat de o mentalitate individualistă, care minimalizează rolul primordial al familiei în educarea copiilor și îl subordonează intereselor efemere și materialiste ale individului și societății.

Criza familiei se manifestă în abandonul copiilor de către părinți și al părinților de către copii, în numărul mare de avorturi și de divorțuri, în creșterea violenței în familie și a delincvenței juvenile, în pericolul drogurilor și al diferitelor adicții, în promovarea unor așa-zise „noi modele” de familie, care sunt construcții artificiale ideologice.

Viața și fericirea sunt daruri ale lui Dumnezeu, iar criza familiei de astăzi poate fi depășită cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu Creatorul, Care a zis: „Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul!” (Facerea 1, 28). Minunea de la nunta din Cana Galileii (cf. Ioan 2, 1-11) este săvârșită de Domnul Iisus Hristos la cererea Maicii Domnului, ca binecuvântare și bucurie pentru mire și mireasă, dar și pentru toți cei prezenți acolo.

Biserica apără demnitatea familiei în societate. De aceea, este necesară consolidarea cooperării dintre Stat și Biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională și culturală, referitoare la familie. Totodată, Biserica acordă o deosebită importanță educației religioase a copiilor și tinerilor prin ora de Religie în școli și prin principalul program național catehetic, numit Hristos împărtășit copiilor. Astfel, Biserica îi orientează pe copii spre iubirea lui Dumnezeu și a semenilor, spre binele familiei și al societății.

În anul 2024, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, îi îndemnăm pe părinți și copii să sporească în dreapta credință, să prețuiască darul sănătății, să arate lumina faptelor bune mai ales față de cei aflați în suferință, să împărtăşească tuturor bucuria Învierii Domnului Iisus Hristos, Învățătorul și Vindecătorul nostru.

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române