Cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu

Reflecții

Cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu

    • Sfânta Evanghelie deschisă
      Cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu / Foto: Constantin Comici

      Cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu / Foto: Constantin Comici

În timpul vieții ne confruntăm adesea cu alegerea pe care trebuie să o facem. Cu alegerea unei căi de străbătut. Și nu doar cu mergerea pe o anume cale – ci și cu o serie de întrebări. Corespunde această cale voii lui Dumnezeu pentru noi? Cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu? Cum știm că facem alegerea potrivită? Iată sfaturile mai multor preoți.

Protopop Igor Şumilov:

Cum să cunoaşteţi voia lui Dumnezeu? În primul rând, prin intermediul Sfintei Scripturi. Străduindu-vă continuu să o citiţi şi studiind comentariile şi învăţăturile patristicii. Trebuie, de asemenea, să vă rugaţi şi să-I cereţi Domnului să vă înveţe voia Lui.

Părintele Petru Gurianov:

Problema de a şti cum să aflăm voia lui Dumnezeu este, poate, una dintre cele mai importante din viaţa noastră. Sunteţi de acord că voia lui Dumnezeu este criteriul cel mai precis şi cel mai fidel a ceea ce avem trebuinţă să facem.

Pentru a afla sau a simţi voia lui Dumnezeu în una sau alta dintre situaţii, e nevoie de multe. De o bună cunoaştere a Sfintei Scripturi, de o reflecţie în luarea de decizii şi de sfatul unui părinte duhovnicesc.

Pentru a înţelege bine Sfânta Scriptură, ea trebuie mai întâi să fie citită cu rugăciune – adică nu trebuie citită ca pe un text de meditaţie, ci ca pe un text de înţeles prin rugăciune. (…)

S-a spus tuturor creştinilor, fără excepţie: „vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu... să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12, 1-2). Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului (Efeseni 5, 17). Şi, în general, voia lui Dumnezeu nu poate fi descoperită decât prin comuniunea personală cu El. Aşadar, o relaţie strânsă cu El, rugăciunea şi slujirea Lui sunt condiţii prealabile în căutarea răspunsului la întrebarea noastră.

Părintele Dmitri Şişkin:

Aflarea căii lui Dumnezeu este destul de simplă: deschideţi Noul Testament la prima Epistolă a Sfântului Apostol Pavel la Tesaloniceni şi citiţi: „Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră” (1 Tesalonicieni 4, 3). Suntem sfinţiţi prin ascultarea de Dumnezeu.

Astfel, nu există decât un mijloc de a afla voia lui Dumnezeu: să vieţuim în armonie cu Domnul. Cu cât suntem mai stabili în această vieţuire, ca şi cum ne-am înrădăcina în ea, statornicindu-ne în Dumnezeu, dobândim o adevărată iscusinţă în a desluşi şi împlini voia lui Dumnezeu; adică, în împlinirea conştientă şi constantă a poruncilor Lui. Ele sunt generale, însă particularul decurge din general. Dacă cineva aflat într-o situaţie de viaţă concretă vrea să cunoască voia lui Dumnezeu pentru sine şi, de pildă, o află de la un Stareţ purtător de Dumnezeu – însă, are o aşezare duhovnicească – nu va putea înţelege această voie, nici nu o va primi şi nu o va împlini... Astfel e nevoie, fără nicio îndoială, de o viaţă duhovnicească cu trezvie şi de o păzire atentă a dumnezeieştilor porunci.

Dacă în viaţa cuiva are loc o etapă importantă şi dacă vrea cu adevărat să facă o alegere bună, poate afla voia lui Dumnezeu, în mod sigur, pe baza a ceea ce am spus mai înainte. Intensificând viaţa bisericească, adică săvârşind o lucrare duhovnicească specială. Prin post, spovedanie, împărtăşanie, exersarea râvnei în rugăciune şi lectura cuvântului dumnezeiesc mai mult decât de obicei. Aceasta este lucrarea principală pentru cineva care vrea cu adevărat să cunoască voia lui Dumnezeu într-un context sau altul. Iar Domnul, văzând o astfel de cumpătare şi o dispoziţie serioasă a inimii, va îngădui întotdeauna unei astfel de persoane să înţeleagă sfânta Lui voie şi să-i dea putere pentru săvârşirea ei. Este un fapt dovedit. Noi trebuie doar să dăm dovadă de perseverenţă, de răbdare şi de hotărâre în căutarea dumnezeiescului Adevăr – iar nu pentru a ne satisface propriile vise, dorinţe şi planuri. Problema se referă la adevărata credinţă şi la jertfă – de vreţi şi sunteţi pregătit să urmaţi lui Hristos, iar nu propriilor idei despre ce este corect şi folositor. Fără de aceasta nu se poate.

În Rusia se obişnuieşte să se ceară cuvânt de folos în momente cu totul importante ale vieţii unui Stareţ, unui părinte duhovnicesc încercat, înzestrat cu un har special. Este o dorinţă arzătoare, adânc înrădăcinată în tradiţia Bisericii Ortodoxe Ruse. Însă, luând cuvânt de folos, trebuie să ne aducem aminte că aceasta cere de la noi lucrare duhovnicească: o rugăciune puternică, smerenie şi pocăinţă, pregătire şi hotărâre de a împlini voia lui Dumnezeu – tot ce am vorbit până acum. Însă, mai mult, trebuie să vă rugaţi cu râvnă ca părintele vostru duhovnicesc să fie luminat de harul Sfântului Duh, ca Domnul, cu harul Lui, prin părintele duhovnicesc să ne descopere sfântă voia Lui. Noi avem astfel de rugăciuni, iar Sfinţii Părinţi au scris despre această temă. De exemplu, avem această rugăciune introdusă de către avva Isaia: „Dumnezeule, dă-mi, mie, mila Ta şi ceea ce-Ţi este bineplăcut şi îl insuflă pe părintele (numele), ca el să-mi descopere cele trebuitoare mie”.

Părintele Mihail Gaponenko:

Voia lui Dumnezeu poate fi descoperită în diferite moduri – prin sfatul unui duhovnic sau prin binecuvântarea părinţilor sau citind cuvântul lui Dumnezeu. Însă, cel mai important este să ai dorinţa de a cunoaşte voia lui Dumnezeu şi voinţa de a-I urma necondiţionat în viaţă. De este o astfel de disponibilitate, Domnul îi va descoperi voia Sa omului şi aceasta, poate, în chip neaşteptat.

Părintele Sviatoslav Şevcenko:

Îmi plac sfaturile patristicii. În general, suntem nerăbdători să cunoaştem voia lui Dumnezeu atunci când ne aflăm la o răscruce, dinaintea unei decizii sau atunci când vrem ca evenimentele să evolueze altfel decât se prezintă realitatea. Mai înainte de toate, însă, trebuie să încercăm să avem aceeaşi atitudine faţă de orice cale sau parcurgere de evenimente. Să ne pregătim lăuntric pentru tot rezultatul, oricare ar fi el, iar nu să ne alipim de o singură opţiune. În al doilea rând, să ne rugăm cu sinceritate şi cu râvnă ca Domnul să rânduiască totul după buna Lui voire, să facă tot ce ne-ar fi de folos în planul mântuirii noastre în veşnicie. Şi atunci, după cum afirmă Sfinţii Părinţi, ni se va descoperi a Lui Pronie.

Părintele Gheorghe Merzlikin:

Fiţi cu luare-aminte la voi, la lumea care vă înconjură şi la aproapele. Voia lui Dumnezeu este descoperită creştinilor în Sfânta Scriptură – unde puteţi afla un răspuns la întrebările voastre. După Fericitul Augustin, atunci când ne rugăm, ne întoarcem către Dumnezeu, iar atunci când citim Sfânta Scriptură, Domnul ne răspunde. Voia lui Dumnezeu este ca toţi să se mântuiască. Ştiind aceasta, căutaţi să vă îndreptaţi voinţa în toate evenimentele vieţii către Dumnezeu Care mântuieşte.Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. (1 Tesalonicieni 5, 18).

Părintele Pavel Konkov:

E destul de uşor de aflat voia lui Dumnezeu: dacă, după ce v-aţi cercetat conştiinţa cu o perioadă de rugăciune, ea nu se „revoltă”, dacă hotărârea voastră în una sau alta dintre circumstanţe nu contrazice Evanghelia şi dacă duhovnicul nu este împotriva deciziei voastre, aceasta înseamnă că voia lui Dumnezeu este în această decizie. Noi trebuie să cercetăm fiecare pas prin prisma Evangheliei şi să adăugăm chiar și cea mai scurtă rugăciune: „Doamne, binecuvântează!”.

Traducere și adaptare:
Citește despre: