„Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai”

Tâlharul a mărturisit pe cruce dumnezeirea şi nepăcătoşenia desăvârşită a Domnului Iisus. Astfel, cel care, cândva, îşi alesese cu bună ştiinţă ca meserie uciderea şi prădarea celor lipsiţi de apărare a devenit în acea clipită părtaş al fericirii Raiului.

Tâlharul cel înroşit de sânge omenesc a mărturisit pe cruce dumnezeirea şi nepăcătoşenia desăvârşită a Domnului Iisus, Care era răstignit împreună cu el. Ascultaţi uimitorul răspuns pe care l-a primit de la Fiul lui Dumnezeu şi minunaţi-vă: „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43).

Pentru dragostea sa de adevăr, pentru credinţa înflăcărată în Fiul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea fierbinte a sfinţeniei Lui, pentru întoarcerea cu toată inima spre El, pentru adâncul nemăsurat al pocăinţei sale, în care nici n-a îndrăznit să ceară iertarea cumplitelor sale păcate, pentru osândirea de sine bărbătească – cel care, cândva, îşi alesese cu bună ştiinţă ca meserie uciderea şi prădarea celor lipsiţi de apărare a devenit în acea clipită părtaş al fericirii Raiului.

(Sfântul Luca al Crimeei, La porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, pp. 66-67)

De la același autor

Ultimele din categorie