Amăgitorii și dascălii mincinoși

Cuvântul mincinos și fățarnic nu poate să nu fie cuvânt rău și dăunător. Împotriva unei asemenea stări sufletești trebuie luate măsuri de precauție. „Cercetează dumnezeiasca Scriptură”, spune Simeon Noul Teolog, „și scrierile Sfinților Părinți”.

Cuvântul mincinos și fățarnic nu poate să nu fie cuvânt rău și dăunător. Împotriva unei asemenea stări sufletești trebuie luate măsuri de precauție. „Cercetează dumnezeiasca Scriptură”, spune Simeon Noul Teolog, „și scrierile Sfinților Părinți”, mai ales pe cele despre lucrare, ca punându-le alături de cele învățate și făptuite de învățătorul și starețul tău să le poți vedea și înțelege pe acestea ca într-o oglindă, și pe cele ce conglăsuiesc cu Scriptura să ţi le însuşeşti şi să le ţii în cuget, iar pe cele mincinoase şi rele să le cunoşti şi să le lepezi, ca să nu fii amăgit. Căci să ştii că în zilele acestea s-au arătat mulţi amăgitori şi dascăli mincinoşi".

Preacuviosul Simeon a trăit în veacul al zecelea după Naşterea lui Hristos, cu nouă sute de ani înaintea vremurilor noastre - şi iată de atunci, deja, se ridică glasul unui drept în Sfânta Biserică a lui Hristos, tânguindu-se de lipsa adevăraţilor călăuzitori, purtători de Duh, de mulţimea dascălilor mincinoşi.

(Sfântul Ignatie BriancianinovDespre înșelare, Editura Egumenița, Galați, 2010, p. 36)

De la același autor

Ultimele din categorie