În Biblie fiecare dintre noi se poate găsi înfăţişat şi pe de-a-ntregul descris în amănunt

Dacă eşti înnegurat vei afla mângâiere în Biblie; dacă eşti trist, vei afla bucuria, dacă eşti mânios - linişte; dacă eşti pofticios - înfrânarea; dacă eşti aiurit - înţelepciune; dacă eşti rău - bunătatea.

Într-însa fiecare dintre noi se poate găsi înfăţişat şi pe de-a-ntregul descris în amănunt: toate acele virtuţi şi vicii pe care le-ai putea avea sau nu.

Vei afla căile pe care propriul tău suflet şi al oricărui alt om călătoreşte de la păcat la nepăcătuire, precum şi întreaga cale de la om la Dumnezeu şi de la om la satana. Vei afla mijloacele de a scăpa de sub povara păcatului. Pe scurt, vei afla istoria completă a păcatului şi a păcătoşeniei şi întreaga istorie a dreptăţii şi a drepţilor.

Dacă eşti înnegurat vei afla mângâiere în Biblie; dacă eşti trist, vei afla bucuria, dacă eşti mânios - linişte; dacă eşti pofticios - înfrânarea; dacă eşti aiurit - înţelepciune; dacă eşti rău - bunătatea; dacă eşti criminal - mila şi dreptatea; dacă urăşti aproapele - dragostea. În ea vei afla un remediu pentru toate viciile tale şi punctele tale slabe, precum şi hrană pentru toate virtuţile şi realizările tale.

Dacă eşti bun, Biblia te va învăţa cum să ajungi şi mai bun; dacă eşti blând, Biblia te va învăţa blândeţea îngerească; dacă eşti inteligent, ea te va învăţa înţelepciunea. Dacă apreciezi frumuseţea şi muzicalitatea stilului literar, nu există nimic mai frumos şi mai mişcător decât cele ce se află în cărţile lui Iov, Isaia, Solomon, David, Ioan Teologul şi Sf. Apostol Pavel. Aici muzica - muzica îngerească a veşnicului adevăr al lui Dumnezeu - este înveşmântată în cuvinte omeneşti.

Cu cât citeşti şi studiezi mai mult Biblia, cu atât mai mult afli raţiuni de a o studia cât mai des şi mai frecvent cu putinţă.

După Sf. Ioan Hrisostom, ea este ca o rădăcină aromată, care răspândeşte din ce în ce mai multă mireasmă cu cât o freci mai mult. (Sfântul Justin Popovici)

(Sf. Nicolae Velimirovici și Sf. Justin Popovici, Lupta pentru credință și alte scrieri, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Rotonda, Pitești, 2011, pp. 80-81)

De la același autor

Ultimele din categorie