„Când te vei întoarce și vei suspina, vei cunoaște rătăcirea ta și te vei mântui”

Dacă din vorbă ai fost mânat la necuvioasă faptă, dacă te-au răpit, sau mintea te-a robit, ori ai desfrânat, întoarce-te și te îndreptează. Nu te lenevi!

Fiecare, ca un ostaș al lui Hristos, să poarte război pentru a fi încununat cu lauri, nu pentru a fi osândit. Iar dacă ai fost rănit, frate, și dușmanii tăi au fost răniți de tine, dacă ai căzut, să nu fie, scoală-te degrab. Dacă din vorbă ai fost mânat la necuvioasă faptă, dacă te-au răpit, sau mintea te-a robit, ori ai desfrânat, întoarce-te și te îndreptează. Nu te lenevi! Pocăiește-te, dă slavă lui Dumnezeu în mărturisire, varsă lacrimi fierbinți, oftează din tot sufletul și suspină din adâncul inimii, întristează-te și te smerește, că acestea toate pot aduce tămăduire sufletului tău. Căci scris este: „Când te vei întoarce și vei suspina, vei cunoaște rătăcirea ta și te vei mântui”. Și încă tu grăind, va zice ție Domnul: „Iată aproape sunt de tine”. Și după aceea va zice: „Am văzut că s-a întors și a umblat mâhnit, și am tămăduit căile lui”.

(Sfântul Teodor StuditulCuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 72)

De la același autor

Ultimele din categorie