Caută alianțe în lupta duhovnicească!

Mai înainte de a începe să baţi război, caută-ţi alianţe, şi mai înainte de a te îmbolnăvi, caută-ţi leacul.

Când vine ispita asupra celui nedrept, el n-are nădejde ca să cheme pe Dumnezeu ca să-l mântuiască, fiindcă în vremea odihnei (în vreme de neispitire), el s-a îndepărtat de la Dumnezeiasca voinţă. Mai înainte de a începe să baţi război, caută-ţi alianţe, şi mai înainte de a te îmbolnăvi, caută-ţi leacul. Mai înainte de a te călca necazurile, roagă-te lui Dumnezeu, şi în vremea necazului îl vei afla pre Dânsul şi El te va auzi, înainte de poticnire, cheamă-L şi te roagă; şi înainte de rugăciune pregăteşte-ţi făgăduinţele, ca nişte merinde. Arca lui Noe pregătită a fost în timp de pace, şi cu o sută de ani înainte cresta lemnul pentru ea. Dar în vremea urgiei cei răi au pierit, iar cel drept acoperit a fost. 
 
(Sfântul Isaac SirulCuvinte despre nevoință, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 17)

De la același autor

Ultimele din categorie