Căutarea cu dinadinsul a darului lacrimilor

Să nu căutați daruri înalte, extazuri și mângâieri duhovnicești, pentru că acestea se dau pe măsura smereniei noastre.

Scrii cât de rău îți pare că nu ai lacrimi pentru curățirea păcatelor tale – lacrimile sunt dar de la Dumnezeu, care, ca toate darurile duhovnicești, se nasc din smerenie, însă a căuta înainte de vreme daruri înalte, fără a te curăța și a te pregăti mai înainte pentru aceasta prin lucrare smerită, împlinind poruncile Dumnezeiești ale lui Hristos și purtând scârbele cu răbdare, nu numai că este nefolositor, ci chiar vătămător.

Voi mai spune vouă să nu căutați daruri înalte, extazuri și mângâieri duhovnicești, pentru că acestea se dau pe măsura smereniei noastre. Și oare cum am putea intra în Cortul împărătesc și să ne desfătăm la cina Lui, fiind îmbrăcați în haina murdară a patimilor? Să le curățim pe acestea prin pocăință și smerenie și să lăsăm ca Dumnezeu, atunci când va binevoi, să ne conducă în Cortul Lui, iar noi să ne socotim nevrednici de aceasta. (Sfântul Cuvios Macarie de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, vol.1, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 138)

De la același autor

Ultimele din categorie