Ce să facem pentru a deveni următori ai lui Hristos?

Lepădând minciuna, grăiți adevărul. Soarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință.

Încetează, creștine, a călca Legea și a necinsti pe Dumnezeu. Încetează să trăiești după obiceiurile păgânilor, pentru ca, după ce te vei duce dincolo, să nu afli strâmtorare și necinste. Voiești să auzi cum a poruncit Stăpânul să umble și să salte creștinul? Ascultă: „Fericiți cei ce plâng, fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează”. Acesta este întâiul praznic al creștinilor. Și iarăși: „Nevoiți-vă a intra pe calea cea strâmtă”. Și iarăși: „Amin zic vouă, că veți plânge și vă veți tângui, iară lumea se va bucura, iar voi vă veți întrista”. Și iarăși zice: „Să nu vă înălțați, că acestea toate neamurile păgânilor le fac, deci să nu vă asemănați lor”.

Voiești să auzi și faptele și săltările Prorocului David? Iată ce zice: „Plângând și închinându-mă, umblam și am acoperit cu post sufletul meu și cu sac m-am îmbrăcat și s-au făcut mie lacrimile mele pâine, ziua și noaptea. Și cenușă ca pâine am mâncat. Și băutura mea cu plângere am amestecat”. Și iarăși zice: „Spăla-voi în toate nopțile patul meu și așternutul meu cu lacrimile mele îl voi uda”. Și iarăși: „Ochii mei totdeauna către Domnul”. Și iarăși: „De de la toată calea cea rea am oprit picioarele mele”. Ai auzit cum a dănțuit Dav­id? Așadar și tu, creștine, dănțuiește.

Voiești să auzi și praznicele și odihna și desfătarea fericitului Pavel? Veniți să auzim, fraților, cum ne îndeamnă pe noi și ne roagă, zicând: „Următori mie făceți-vă, fraților”, căci pe mulți aud zicând: „Eu pe Apostol îl ascult și, cum a învățat el, așa fac”. Vezi ce zici, să nu minți. Că, de vei grăi adevărul, fericit vei fi și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Însă, eu mă tem ca nu cumva să te afli mincinos, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor și toți s-au abătut.

Urmează-l pe Pavel, creștine, acela ce zice că toate câte spune Apostolul să le primești și să le faci. Că cei care sunt următori lui Pavel se vor pleca lui, precum zice cuvântătorul de Dumnezeu, Ioan: „Noi de la Dumnezeu suntem. Cela ce cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă pe noi. Care nu este de la Dumnezeu nu ne ascultă pe noi”.

Veniți dar, următorii lui Pavel și următorii lui Hristos, să auzim ce strigă Pavel că, iată, ne îndeamnă zicând: „Următori mie faceți-vă, fraților, precum și eu lui Hristos”. Spune, fericite Pavele, în ce chip poate cineva să se facă următor ție? Pune, aici, de față, învățătura ta. Căci toți cunoaștem că tu fericit ești și împărățești cu Hristos, în vecii cei nesfârșiți. Spune-ne nouă, cum te-ai nevoit si te-ai învrednicit slavei aceleia? Spune-ne nouă, ca și noi să urmăm ție, ca să ne învrednicim, împreună cu tine, veșnicelor bunătăți. De ai dănțuit, să dănțuim și noi, de ai plâns, să plângem și noi, de ai postit, să postim și noi. Pe toate ale credinței, câte ai lucrat, ni le spune și le vom face. Spune-ne nouă, Pavele, cum se cade să petreacă creștinii. Răspunde Pavel și zice: „Aceasta zic și mărturisesc în Domnul, ca să nu mai umblați de acum cum umblă neamurile, în deșertăciunea minții lor, întunecați fiind la cuget, înstrăinați de slava lui Dumnezeu. Lepădând minciuna, grăiți adevărulSoarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință”. (Sfântul Efrem Sirul)

(Proloagele, volumul I, Editura Bunavestire, p. 501)

De la același autor

Ultimele din categorie