În Ceruri să-ţi fie vieţuirea!

Să cauţi cele de Sus, unde este Hristos! (Coloseni 3, 1) Să-ţi fie mintea mai presus de cele pământeşti! Să-ţi rânduieşti viaţa după forma pe care ţi-a dat-o Dumnezeu!

Animalele cele de pe pământ privesc spre pământ, dar omul, sadul cel ceresc, se deosebeşte de animale atât prin forma alcătuirii lui trupeşti, cât şi prin vrednicia sufletului său. Cum este forma animalelor cu patru picioare? Capul le este plecat spre pământ, privesc spre pântece şi urmăresc să-i facă pântecelui cu orice chip plăcere.

Capul tău, însă, este ridicat spre cer; ochii tăi privesc cele de sus. Că dacă vreodată te faci de râs prin patimile trupului, slujind trupului şi celor de sub pântece, te-ai alăturat dobitoacelor celor fără de minte şi te-ai asemuit lor (Psalm 48, 12). Altă grijă îţi este cu cuviinţă ţie!

Să cauţi cele de Sus, unde este Hristos! (Coloseni 3, 1) Să-ţi fie mintea mai presus de cele pământeşti! Să-ţi rânduieşti viaţa după forma pe care ţi-a dat-o Dumnezeu! În Ceruri să-ţi fie vieţuirea! (Filipeni 3, 20) Patria ta cea adevărată este Ierusalimul cel de Sus (Evrei 12, 22). Cetăţenii şi compatrioţii tăi sunt cei întâi-născuţi înscrişi în Ceruri (Evrei 12, 23).

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 172)

De la același autor

Ultimele din categorie